×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kommuner har svårt att klara arbetet med ensamkommande barn och unga

2016-01-25

Det är många kommuner som har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Det visar en ny kartläggning och nu kommer Socialstyrelsen att fördjupa sig i situationen för att se hur förhållandet ser ut när det gäller arbetet med ensamkommande barn. 

186 kommuner uppgav i slutet av förra året att de hade haft allvarlig eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet. Socialstyrelsen har efter det kontaktat 50 av dessa kommuner för att få en fördjupad bild av hur situationen ser ut när det gäller arbetet med ensamkommande barn, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Det är bra att socialstyrelsen får uppdrag att kartlägga situationen. Rapporten understryker en väl känd sanning – det är väldigt tuffa villkor inom socialtjänsten. Även om just denna rapport utgår ifrån arbetet med enskamkommande barn påverkar den skärpta situationen hela socialtjänstens verksamhet, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision.

43 av de 50 tillfrågade kommunerna uppger att verksamheter som hanterar frågor om ensamkommande barn är allvarligt eller kritiskt påverkade. De svårigheter som finns för kommuner gäller både själva utredningsarbetet och möjligheten att hitta placeringsformer, skriver Socialstyrelsen.

– Det socialtjänsten främst behöver nu är inte fler rapporter om hur tufft läget är. Det är alla väldigt medvetna om. Personal, chefer, Visions medlemmar, behöver lösningar på hur det kan bli bättre. Och det behöver bli bättre snabbt. Kommunernas högsta ledning måste ta sitt ansvar för de sociala verksamheterna och engagera hela den kommunala förvaltningen till att stötta. Det handlar om allt från bra IT-lösningar till kommunikation och chefsstöd kring HR-frågor. Personalomsättningen måste hejdas och rekryteringen säkras. Det vore smart av kommunledningarna att sätta av pengar till löneökningar för den personalen som redan finns i verksamheterna. Med den personalbrist som råder finns starka drivkrafter i att byta jobb. De som stannar får ofta en knapp löneökning medan de som byter kan förhandla upp lönen. Att erfaren personal stannar och säkrar kontinuitet är en hörnsten för kvaliteten, säger Kristina Folkesson.

Undersökningen visar vidare att:

• 43 kommuner (86 procent) svarar att de inte har möjlighet att följa upp gjorda placeringar

• 39 kommuner (78 procent) bedömer att socialsekreterarnas uppfattning är att utredningsarbetet inte utförs på ett tillfredställande sätt

• 34 kommuner (68 procent) anger att ärenden inte dokumenteras som de borde på grund av tidsbrist

• 31 kommuner (62 procent) uppger att utredningarna inte sker inom lagstadgad tid

• 30 kommuner (60 procent) framhåller att det är svårt att få tag på tolkar

• 23 kommuner (46 procent) anger att socialsekreterarna inte hinner träffa de ensamkommande barnen och ungdomarna för enskilda utredande samtal.

– Vi ser att det finns brister i alla led, alltifrån utredning, placering och uppföljning till att få fram gode män som bevakar de ensamkommande barnens rättigheter, säger Annika Öquist, som är enhetschef vid Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Det är hälften av kommunerna som uppger att det finns för få platser, både i Hem för vård och boende, HVB, och familjehem. 45 av 50 kommuner berättar att den övriga verksamheten inom socialtjänsten påverkats till följd av arbetet med ensamkommande barn och unga.

– Samtidigt ser vi att det finns stora svårigheter att uppfylla lag och föreskrifter i arbetet med ensamkommande barn. Det är till exempel oroande att många kommuner inte hinner träffa barnen och ibland heller inte har med en tolk för att genomföra samtalen. Risken är att barnens behov inte tillgodoses, säger Annika Öquist.

Socialstyrelsen bedömer att kommunernas socialtjänst kommer att ha en fortsatt hög belastning under första halvåret 2016 när det gäller arbetet med ensamkommande barn.

– Helt avgörande för att klara detta är socialtjänstens möjlighet att behålla och rekrytera socionomer, säger Annika Öquist.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1356 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum