×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision ska diskutera HVB med minister

2016-02-05

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér har bjudit in Vision för att diskutera säkerhetssituationen på HVB och stödboende.

Det är en ohållbar situation på HVB-hemmen. Under en längre tid nu har det rapporterats om flera brister på olika HVB-hem runtom i Sverige. Visions medlemmar beskriver situationen så här: för får kollegor, ensamarbete, överbeläggning, otrygghet och en stark frustration över att inte kunna ge ensamkommande barn och unga det stöd de behöver.

Läs mer: Ohållbar situation på HVB-hemmen

Läget inom landets hem för vård och boende, HVB, har varit ansträngd under en lång tid och på fredagen rapporterade Sveriges Radio att det i snitt öppnar 50 nya HVB-hem i veckan sedan årsskiftet. Det finns nu runt 2 000 sådana hem i Sverige och inspektionen för vård och omsorg, IVO, sköter tillsynen över HVB-hemmen.

– Det är viktigt att det är säkra villkor redan när man startar ett HVB-hem och det är viktigt att IVO har resurser att klara sitt viktiga inspektionsuppdrag. Bäst är om det finns kollektivavtal redan vid uppstart av boende/hemmen, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision.

Läs även: Oklara regler om bemanning på HVB

På måndag ska Vision prata om situationen på HVB-hemmen med barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér.

– Vi är inbjudna av Åsa Regner för att diskutera säkerhetssituationen på HVB och stödboende. Självklart vill vi delta i alla sammanhang där vi kan påverka och förbättra arbetssituationen för våra medlemmar i dessa verksamheter. Vi kommer bland annat att lyfta att ensamarbete inte bör förekomma, både av hänsyn till säkerhet för personalen, men även för att barnperspektivet ska kunna tillgodoses. Det behövs bättre bemanning, rimlig användning av jour- och beredskap, chefer som har tid att leda, ett strukturerat arbetsmiljöarbete och att kommunerna verkligen kliver in och tar ansvar för dessa verksamheter, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision och fortsätter:

Läs även: Vision vill stoppa ensamarbete inom HVB

– Vision har länge drivit frågorna om bättre förutsättningar i dessa verksamheter, men med anledning av den stora ökningen av antal boenden och barn under hösten så har vi intensifierat arbetet. Vi gör fler arbetsplatsbesök och är så tillgängliga för medlemmarna som det bara går. Självklart driver vi också flera förbättringsförslag för att snabbt få en bättre arbetssituation och bättre fungerande verksamheter.

Läs även: Sovande jour på HVB – ingen hit

Checklista för MBL- förhandling vid start av verksamhet:

• Arbetsmiljö, plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet

• Åtgärdsplan vid hot eller våld

• Plan för skyddsronder

• Arbetstider så att vecko- och dygnsvila följs

• Ensamarbete, när och på vilket sätt det är säkert

• Antal jourtimmar och/eller beredskap

• Löner och liknande villkor

• Roller och mandat, uppgifter och ansvar. Förhållande mellan utbildad och icke utbildad personal.

• Lokalernas lämplighet (brandskydd, kökets utformning och hygien, dusch, toaletter mm.)

• Chefers villkor, administrativt stöd, antal underställda, geografisk spridning mm.

• Lön och andra villkor

• Introduktion och kompetensutvecklingsplaner

• Företagshälsovård, hos vem och vad

• Friskvård, bidrag eller tid?

• Former för APT och handledning

Samverkan och riskbedömning ska göras enligt Arbetsmiljölagen i samband med att nya verksamheter ska starta. Frågor om vad förändringen kan innebära innebära för risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och hur de riskerna ska åtgärdas, bör behandlas. Riskbedömningen ska därefter finnas i underlaget inför förhandlingen enligt MBL.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1452 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum