×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen

2016-02-04

Regeringen har lämnat in en skrivelse som heter ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020” till riksdagen. Strategin omfattar bland annat nya uppdrag för Arbetsmiljöverket, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. En oerhört konkret strategi, menar Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor i Vision.

Den nya strategin som regeringen har överlämnat till riksdagen ska peka ut färdriktningen för arbetsmiljöarbetet i arbetslivet de kommande åren. Resurserna har ökats på med 100 miljoner kronor under mandatperioden och man har utformat tre prioriterade områden, nollvision mot dödsolyckor och förbebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och en psykosocial arbetsmiljö.

– Vi tycker att den här strategin är oerhört konkret och den berör alla våra medlemmar. Den prickar in de behov av åtgärder av arbetsmiljön som vi har i det moderna arbetslivet och den är bättre än den vi hade tidigare. Vi hade synpunkter på den förra och den här känns mer uppdaterad och motsvarar det moderna arbetslivets behov. Den ser lovande ut, säger Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor i Vision.

Nollvision kring dödsolyckor fokuserar mest på mansdominerade branscher, menar Carola Löfstrand och hon anser att man även måste titta på de kvinnodominerade branschernas behov.

– Man får inte underskatta riskerna som finns i de kontaktyrken där man jobbar med människor. Dessa grupper måste också involveras i nollvisionen och här missar strategin något viktigt.

Satsningen på ett hållbart arbetsliv handlar om att göra insatser för att förebygga ohälsa. Här framhålls både unga och äldres arbetsmiljö och det nya sätt att organisera arbetet.

– När det gäller unga så är fokus på introduktionen. Vision har påtalat det här mycket och det är kopplat till arbetsmiljön. Får man en bristande introduktion så riskerar man att drabbas av olyckor på jobbet. Sedan när det gäller äldre så måste man se till att man orkar arbeta ända tills pension utan att bli sjuk, säger Carola Löfstrand.

Läs även: Bra satsningar för hälsosamt arbetsliv

Den psykosociala arbetsmiljön är den punkt som är viktigaste för Visions medlemmar, menar Carola Löfstrand. Den handlar om att nya regler införs om bland annat stress, mobbning och kränkande särbehandling.

– Vi ställs inför nya frågor hela tiden. Digitaliseringen, nya arbetsuppgifter, den gränslösa arbetstiden och mycket annat. Det är jätteviktiga frågor och man kommer även att tillsätta en utredning som ska undersöka det moderna arbetslivets trender. Där vill vi som fack vara involverade.

Det ska även tillsättas en utredning som ska analysera och föreslå hur ett nationellt kunskapscentrum för kunskap om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik.

– Det är jättevälkommet. Vi har efterlyst ett kunskapscenter eftersom det behövs en oberoende part som kan göra vetenskapliga bedömningar, säger Carola Löfstrand.

Saknas något i den här strategin?

– Det jag saknar är att man utvecklar företagshälsovården och att man kopplar den mer till arbeteslivet. I dag används det mer som rehabilitering i stället för förebyggande. Chefer och organisationen ska kunna få stöd från företagshälsovården för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Det hade jag gärna sett i den nya strategin. Sedan nämnde även Ylva Johansson att man ska titta på kränkande särbehandlingar på arbetsplatsen. Det finns en lucka i lagstiftningen kring detta och min förhoppning är att man dammar av det gamla beslutet som man har tagit och startar en utredning kring det här för att ge individer ett starkare skydd, om de blir utsatta för mobbning på arbetsplatsen, avslutar Carola Löfstrand.

Läs mer: Vision föreslår ny lag mot mobbning

Här kan ni läsa arbetsmiljöstrategin.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

6 tips till motivation i hemmakontoret

Julen är över och de flesta har nu återvänt till jobbet efter en härlig ledighet. Men att börja jobba igen när hemmet är den nya arbetsplatsen är en speciell situation som lätt kan leda till brist på motivation. Så här kan du göra för att peppa dig själv inför jobbstarten i hemmakontoret!  2021-01-14

Till arkivet

1452 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum