×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Göteborg ska förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen

2016-02-03

Kommunstyrelsen i Göteborg antog i förra veckan en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Vision var med och tog fram handlingsplanen.

I Göteborg vill man förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Därför har de nu antagit en handlingsplan som redan har dragit i gång.

– Handlingsplanen syftar till att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön i äldreomsorgen i Göteborgs Stad. För att kunna skapa detta identifierades flera områden där man behöver fokusera lite extra. Dessa var att skapa en modell för hållbar bemanning; trygg, säker och funktionell arbetsmiljö; samverkan mellan professioner samt it som stöd i det dagliga arbetet. Utöver detta fanns chefers förutsättningar och villkor med som ett område, men som flyttats över till en särskild chefsförsörjningsplan för äldreomsorgen, berättar Marie Brynolfsson, som var Visions representant i den fackliga referensgruppen som jobbade med handlingsplanen.

Hur har Vision varit delaktiga?

– Vision har varit delaktiga i hög grad att ta fram handlingsplanen. Det har funnits en facklig referensgrupp knuten till att ta fram handlingsplanen, som fått tycka, tänka och vara med och prioritera. Visions representant i referensgruppen var jag, Marie Brynolfsson. Genom avstämningar med medlemmar samt egen erfarenhet har vi kunnat bidra till arbetet och Visions medlemmar har kunnat påverka handlingsplanen.

Hur kommer det här påverka Visions medlemmar?

– Förhoppningsvis kommer de bli påverkade i hög grad av det mesta i handlingsplanen, men för att ge ett par exempel kan jag nämna följande: När det gäller till exempel IT-stöd kommer Intraservice få ett uppdrag att göra nyttoanalyser som integrerar praktiska arbetsmiljökonsekvenser innan införande av nya system. Detta är något som är efterlängtat från fackligt håll, att Visions medlemmar får inflytande redan från början när ett nytt IT-system ska upphandlas och att man på så sätt tar hänsyn till eventuella arbetsmiljökonsekvenser innan, säger Marie Brynolfsson och fortsätter:

– När det gäller hållbar bemanning ska en arbetsgrupp bildas som bland annat kommer kartlägga flödet av biståndshandläggningar. Handlingsplanen inkluderar alla yrkeskategorier som arbetar inom äldreomsorgen men kanske främst på undersköterskor. Det jag kan se är att ju bättre förutsättningar det blir för dem desto bättre förutsättningar kommer det även bli för våra chefsmedlemmar. Många har inte rätt förutsättningar att göra ett gott arbete, utöva ett nära ledarskap, och inte heller möjlighet att arbeta med kvalitet i verksamheten. Den här handlingsplanen tror jag kommer skapa sådana möjligheter. Vi som arbetar för de äldre gör det ju på något sätt i symbios. Om undersköterskorna har dåliga förutsättningar, innebär det även att cheferna får svårt att driva en bra verksamhet. Det måste fungera för alla för att det ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för. Detsamma gäller ju naturligtvis det omvända perspektivet, om inte cheferna har bra arbetsvillkor, fungerar det inte för deras medarbetare.

När drar arbetet med handlingsplanen i gång?

– Arbetet med handlingsplanen påbörjas med en gång, och vi från Visions håll kommer att se till att alla våra huvudskyddsombud och skyddsombud ute i stadsdelsförvaltningarna är drivande och aktiva i samverkansgrupper med att få handlingsplanen implementerad och på så sätt sätta fart på arbetet och vår arbetsgivare.

Är det något av detta som är akut som du ser behöver åtgärdas så fort som möjligt?

– Den frågan jag anser mest akut och prioriterad är att skapa en hållbar bemanning. Bemanningen måste vara både ekonomiskt hållbar förstås men den måste även vara socialt och psykisk hållbar. Medarbetare och chefer måste vara rätt antal på rätt plats för att kunna göra ett bra arbete, samt få möjlighet till återhämtning. Så ser det inte riktigt ut i dag och sjukfrånvaron inom äldreomsorgen i Göteborgs stad är orimligt hög. Därför är en hållbar bemanning den mest prioriterade och akuta frågan just nu, avslutar Marie Brynolfsson.

Här kan ni läsa mer om handlingsplanen.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1451 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum