×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

”De psykosociala arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken måste förbättras”

2016-02-29

Sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt och värst är situationen inom socialt arbete. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har fått i uppdrag av Vision att ta fram siffror över sjukskrivningar till följd av stress. Det handlar om antalet startade sjukfall per 1000 anställda uppdelat på yrke och kön mellan åren 2010 och 2014. Fyra av de fem yrkesgrupper som toppar statistiken över sjukskrivning till följd av stress återfinns i välfärden.

De grupper som har det värst är bland annat socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner. Antalet startade sjukfall till följd av stress har ökat från drygt 21 till drygt 36 per 1 000 medarbetare mellan 2010 och 2014. De senaste två åren har ökningen var väldigt kraftfull.

– Gemensamt för dessa yrken är att de kräver högre utbildning, innebär mycket kontakt med människor och är kvinnodominerade. Det är inte rimligt att den som har som jobb att stödja, utbilda eller vårda andra människor ska behöva bli sjuk av stress, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Fyll gärna i vår enkät om stress på jobbet. Vad behöver du för att slippa stressa?

Rapporten visar också bland annat att det är betydligt vanligare att kvinnor sjukskrivs till följd av stress än män, men att de startade sjukfallen som orsakats av stress också är fler bland såväl kvinnor som bland män i kvinnodominerade yrken.

– Vi kan se att risken för att bli sjukskriven till följd av stress är 44 procent högre för kvinnor som arbetar i ett kvinnodominerat yrke jämfört med för kvinnor som arbetar i ett mansdominerat yrke. För män är motsvarande siffra 105 procent, alltså mer än en fördubblad risk, säger Veronica Magnusson, och fortsätter:

Statistiken talar sitt tydliga språk

– Den här statistiken talar sitt tydliga språk, de psykosociala arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken måste förbättras. Sjukskrivningarna innebär ett stort lidande för den enskilda medarbetaren och de kostar samhället miljarder kronor. Dessutom är vår välfärd beroende av de medarbetare som nu sjukskrivs i snabb takt, säger Veronica Magnusson.

Läs mer: Stressrelaterade sjukskrivningar ökar i socialt arbete

Politiker och arbetsgivare måste ta ansvar för att psykosociala arbetsmiljöproblem tas på lika stort allvar som fysiska risker på arbetsplatsen. Vision anser att synen på vad som är en riskfylld arbetsmiljö måste moderniseras. Man måste också se till att det finns en balans mellan krav och resurser i välfärden och att chefer får tid att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Läs hela rapporten här.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Till arkivet

1153 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum