×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nytt avtal för deltidsbrandmän får kritik

2016-12-16

Vision och Kommunal tecknade ett nytt avtal med SKL för deltidsbrandmännen i höstas. Nu har avtalet fått kritik och här berättar Kjell Svahn, ombudsman på Vision, hur Vision tänkte när de skrev på avtalet.

I oktober skrev Vision ett nytt treårigt avtal för deltidsanställda inom Räddningstjänsten. Avtalet innebar bland annat löneökningar på 2,3 procent från 1 oktober 2016 och de följande två åren ska årsarvoden och fasta ersättningar öka i nivå med märket i industrin.

Det är 200-300 medlemmar som berörs av avtalet och de allra flesta av dessa är medlemmar i Vision inte för att de är deltidsbrandmän utan för att de i sin vardagliga tjänst är anställda av kommunen.

Nu har kritik kommit mot det avtal som Kommunal, Vision och SKL tecknade.

Varför tecknade Vision avtalet? Vad var fördelarna?

– Vi ville teckna ett avtal som gör det lättare att kombinera ett ordinarie arbete i kommunen med deltidsarbete i räddningstjänsten. Fokus för oss var att få ordning på möjligheterna till återhämtning i det ordinarie arbetet efter att ha varit i tjänst i räddningstjänsten för att kunna få en dygnsvila inom ramen för reglerna i arbetstidslagen. Det finns där en begränsning på max 48 timmars arbete per vecka hos samma arbetsgivare. Våra medlemmar riskerade tidigare få inkomstförluster i sin ordinarie tjänst då de var tvungna att ta ut vila. I det nya avtalet så får nu Visions medlemmar ta ut sin dygnsvila, om det behövs, på sitt ordinarie arbete utan löneavdrag, berättar Kjell Svahn.

Det missnöje som nu har uppkommit handlar bland annat om att Vision har gått med om att ta bort OB-ersättningen, stämmer det?

– Ambitionen med övriga förändringar av ersättningarna var inte att det skulle leda till en inkomstminskning utan att fördela om värdet från de särskilda ersättningarna till den fasta beredskapsersättningen. Detta då vi och SKL trodde att det skulle underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän. Vi kan nu se att förändringar för vissa individer får större ekonomiska konsekvenser, trots övergångsreglerna, än vad vi kunde förutse när vi tecknade avtalet. För vissa individer finns det övergångsregler som gör den ekonomiska effekten mindre kännbar. Vi kommer att fundera på om det går att hitta en bättre lösning, säger Kjell Svahn.

Man har även sagt att semesterersättningen försämras med detta avtal, stämmer det?

– Det totala värdet av semesterersättningen har inte försämrats. Med de nya bestämmelserna får samtliga beredskapsbrandsmän som har beredskap under sommarveckorna en högre ersättning. Tidigare fick enbart de personer som hade beredskap samtidigt som de var lediga från sin huvudarbetsgivare en högre ersättning. För någon enskild individ kan det dock leda till lägre ersättning, men för Vision var det viktigt att få en bestämmelse som är gynnsam för alla medlemmar.

Avtalet har även kritiserats för att bilersättningen har tagits bort.

– I det förra avtalet, RiB 15, kunde de som vid larm tog bilen till stationen få ett biltillägg på 300 kronor per beredskapsvecka förutsatt att man lokalt kommit överens om det. Avtalet innebar alltså inte någon ovillkorlig rätt till ersättningen. Ungefär hälften av alla beredskapsbrandmän använde detta tillägg. I det nya avtalet, RiB 17, har biltillägget tagits bort, men motsvarande avtalsvärde som fanns i bestämmelsen används istället till att höja beredskapsersättningen för alla beredskapsbrandmän, avslutar Kjell Svahn.

Fakta om avtalet för räddningstjänst i beredskap – RiB 17

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision har förhandlat fram nya avtal för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Det är ett avtal som syftar till att försöka underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och arbetstagare.

Ersättning för beredskapsbrandmän i RiB 17

Det har förekommit en hel del kritik mot avtalet om att villkoren har blivit sämre, bland annat beroende på förändringarna av OB- tillägg och semesterförmåner. Detta är i och för sig inte helt korrekt eftersom inga värden har tagits bort ur avtalet.

Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet höjts med något mer än märket i industrin 2016. De arbetstagare som enbart har arbetat kväll, helg eller natt kan komma att tappa viss ersättning på grund av att OB- tillägget har fördelats om. För dessa personer gäller dock en övergångsregel där den eventuella förlusten kompenseras under en period.

Jämförelse av ersättning i RiB 15 och RiB 17

Då den slutliga ersättningsnivån för RiB 17 blir klar först efter avtalsrörelsen 2017 inom industrin, har vi i räkneexemplet nedan använt märket för 2016, dvs 2,2 procent.

Jörgen jobbar som beredskapsbrandman i Klövforsträsk. Ersättningsnivåerna är de som gäller för maj 2017. Jörgen jobbar som beredskapsbrandman med beredskap dygnet runt var tredje vecka. Under beredskapsveckan får Jörgen åka på två larm, ett på dagtid en vardag som vara i 2 timmar och ett larm under helgen som vara i 1 timme. En kväll i veckan, normalt under beredskapsveckan har Jörgen schemalagd övning. Övningen tar i genomsnitt 2,5 timmar vid varje tillfälle.

 

RiB 15

RiB 17

Beredskap 168 h / 1 vecka

4 006 kr

4 384 kr

Övning 2,5 tim

390 kr

407,75 kr

Larm första tim, x 2

478 kr

570,85 kr

Larm följande tim

156 kr

163,10 kr

OB-tillägg första tim x 1

119,50 kr

0 kr

Totalt

5 149,50 kr

5 525,70 kr


Normalt fullgörs 17 beredskapsveckor per år á 168 timmar. För genomsnittligt arbete enligt ovan innebär det för RiB 15 en total ersättning på 87 542 kronor. I RiB 17 ersätts motsvarande tjänstgöring med 93 937 kronor.

Förutsättningar som ändrar inkomsterna

  • IVPA-larm (i väntan på ambulans), ofta i avtal med landstingen ökar antalet larm.
  • Relativ närhet till större städer/heltidsstationer kan leda till att man vid större larm får rycka in och bemanna heltidsstationen.

Semesterersättning

Den förändring som görs av semesterbestämmelsen innebär att samtliga beredskapsbrandsmän som har beredskap under sommarveckorna får en högre ersättning. Tidigare fick enbart de personer som hade beredskap samtidigt som de var lediga från sin huvudarbetsgivare en högre ersättning.

Biltillägg

I det förra avtalet, RiB 15, kunde de som vid larm tog bilen till stationen få ett biltillägg på 300 kronor per beredskapsvecka förutsatt att man lokalt kommit överens om det. Avtalet innebar alltså inte någon ovillkorlig rätt till ersättningen. Ungefär hälften av alla beredskapsbrandmän använde detta tillägg. I det nya avtalet, RiB 17, har biltillägget tagits bort, men motsvarande avtalsvärde som fanns i bestämmelsen används istället till att höja beredskapsersättningen för ALLA beredskapsbrandmän.

Lokala kollektivavtal

Möjligheten att teckna lokala avtal har förtydligats och i vissa delar utökats jämfört med tidigare. En förutsättning för att man ska kunna teckna lokala avtal är att det särskilt framgår i det centrala avtalet. Gör det inte det så kan man inte teckna lokala avtal. I den delen har det inte gjorts någon ändring. Det ser ut precis som tidigare.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1044 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum