×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Ove Jansson.

    Ove Jansson.

Lön och arbetstid i fokus i avtalsrörelsen

2016-12-06

Just nu pågår avtalsrörelsen för fullt för 100 000 av Visions medlemmar inom kommun, landsting och deras bolag. Visions avtalsgrupp för avtalet med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta träffades i förra veckan och då beslutade de att fokus kommer att ligga på lön, en bättre löneprocess och arbetstid.

Avtalsgruppen består av representanter från Visions sju regioner och alla områden är representerade. Ordförande för avtalsgruppen är Ove Jansson som också tillsammans med Michael Karlsson är representanter från Visions styrelse. Avtalsgruppen reflekterade kring de nyligen genomförda forumen ute i landet för avtalet inom SKL och Pacta. I och med en händelserik höst med flera avtalsnyheter, så var upplevelsen att forumen var mycket informativa och att de fokusområden inför avtalsrörelsen som avtalsgruppen diskuterat, lön och arbetstid, är väl förankrade bland de förtroendevalda på området.

Läs mer: Vad händer i avtalsrörelsen?

– Visions medlemmar vill ha ett mänskligare arbetsliv, ett arbetsliv där medlemmen får mer inflytande och en större flexibilitet kring bland annat arbetsbeläggning och arbetstid säger Ove Jansson, därför är det med stor sannolikhet att Visions yrkanden kommer att fokusera på just lön och arbetstid, säger Ove Jansson.

Vad kommer Vision att driva i dessa yrkanden?

– I själva löneprocessdelarna är det i grund och botten så att man ska veta varför man har den lön man har. Jag ska kunna få en motivering till min nuvarande lön, jag ska förstå varför jag får den löneökning som jag får och även få veta vad jag ska göra för att få en bättre löneutveckling. Kring lön handlar det även om utvecklingsarbeten med syfte om ökad lönespridning, kvalitetssäkra löneprocessen där centrala parters engagemang ska öka och ett extra fokus på stora arbetsgivare så som till exempel landstingen. Avtalsgruppen ser inga stora behov i att förändra i den centrala avtalstexten utan ser brister i tillämpningen av avtalet. När vi diskuterar om yrkanden kring arbetstid handlar det främst om ett minskat arbetstidsmått, höjningar av OB- tillägg och ökat inflytande över arbetstidens förläggning, säger Ove Jansson.

Visions avtalsgrupp har nu alltså börjat landa i vad Vision vill åstadkomma för förändringar för 100 000 av Visions medlemmar. Nuvarande avtal går ut den 31 mars 2017 och nästa steg är nu att ta fram ett formellt yrkande till SKL och Pacta som ska vara klart tills att Visions styrelse sammanträder nästa gång i december.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Präster får nytt avtal angående arbetstidsregler

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har  kommit överens om särskilda bestämmelser för reglering av prästers arbetstid. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som mer överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan.  2017-11-30

Parterna överens om nytt avtal för personliga assistenter

Kommunal och Almega vårdföretagarna kom i går kväll överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter.  2017-09-08

12 nya avtal klara med KFS

Vision har kommit överens med KFS om tolv nya kollektivavtal.  2017-06-26

Nytt avtal klart för dig inom skola och utbildning

Vision och Akademikerförbundet har kommit överens med Arbetsgivaralliansen om ett nytt kollektivavtal för anställda inom skola och utbildning.  2017-06-14

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb