×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Webbutbildning ska utbilda vårdchefer

2016-08-15

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar. ”Det här är positivt. Vi vet att det i dag saknas verktyg till utvecklings- och förändringsarbete”, säger Jonas Karlsson, ombudsman med ansvar för chef- och ledarskapsfrågor i Vision.

Stödet ska främst rikta sig till första linjens chefer men det ska även inkludera andra beslutsfattare i hälso- och sjukvården, skriver regeringen.

– I grunden handlar satsningen med, den så kallade professionsmiljarden, att använda medarbetarnas kompetens rätt, för att uppnå bättre kvalitet och en mer effektiv hälso- och sjukvård. Tanken är också att det ska bidra till en mer attraktiv arbetsmiljö och därmed ge bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen, säger Jonas Karlsson, ombudsman med ansvar för chef- och ledarskapsfrågor i Vision.

I uppdraget ingår att:

− utifrån målgruppens perspektiv analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta.

− analysera hur uppdraget kopplar till andra pågående, eller tidigare avslutade projekt, kring förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsa.

− prioritera ett antal tillämpningsområden inom vilka e-hälsolösningar ger särskilda möjligheter att stödja verksamheterna i förändrings- och utvecklingsarbete.

− utifrån analyserna ta fram en webbaserad utbildning som tillgängliggörs på en nationell webbplats.

− ta fram en plan för framtida förvaltning av utbildningen.

Läs mer: Uppdrag angående utbildning kring förändrings- och utvecklingsarbete med stöd av e-hälsa

– En grundförutsättning för att använda kompetens rätt är att verksamheterna styrs och leds på ett sätt som ger medarbetarna utrymme att vara delaktiga i utvecklingen. Den insikten säger sig både regeringen och SKL ha. Därför kommer också den här sortens utbildningssatsningar för att stärka ledarskapet och ge chefer kompetens till att arbeta mer utvecklingsinriktat, säger Jonas Karlsson och fortsätter:

– Det här är positivt. Vi vet att det i dag saknas verktyg till utvecklings- och förändringsarbete. Det får dock inte stanna vid frågan om utbildning. Satsningen måste också följas upp med en seriös genomlysning av chefernas organistoriska förutsättningar för ett hållbart och närvarande ledarskap. Det är grunden för mer engagemang och tillsammans med bra verktyg kan det bli riktigt bra, avslutar Jonas Karlsson.

Regeringen skriver även att utbildningen bör täcka väsentliga områden som till exempel nya sätt att arbeta med mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst, juridik, strukturerad dokumentation rörande termer och begrepp, ledning och styrning med mera.

Nyheter

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  2020-07-01

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.  2020-06-29

Faktorer som minskar smittan på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap i kombination med förnyade arbetssätt och tät kommunikation har varit framgångsfaktorer i kampen mot coronavirus på landets äldreboenden. Det visar en inspektion som IVO har gjort.  2020-06-11

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.  2020-06-05

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb