×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Systemunderhåll i helgen

I helgen, lördag 27 feb kl 07 - söndag 28 feb kl 15 kommer vi att genomföra systemunderhåll vilket innebär att det inte är möjligt att logga in på vision.se, lönestatistik, fv-mejl, Mina sidor eller i Vision-appen under denna tid.

Tystnaden inom socialtjänsten

2016-08-31

Hur ser arbetsvillkoren ut i socialtjänsten? Det har forskaren Wanja Astvik undersökt i en studie. Forskningen bygger på Visions och SSRs medlemmar inom myndighetsutövning: biståndshandläggare, socialsekreterare och chefer.

Forskaren Wanja Astvik har gjort en nationell studie och fått fram unikt material kring hur arbetsvillkoren ser ut i socialtjänsten i hela Sverige. Drygt 4 800 biståndshandläggare, socialsekreterare och chefer har svarat på en enkätundersökning som nu är analyserad av Wanja Astvik.

– Hela tanken med att det är en nationell studie är att man inte ska kunna skylla eländiga resultat på enskilda kommuner. Det är viktigt att få en tydlig bild av hur det ser ut och att vetenskapligt undersöka sambanden mellan olika faktorer på arbetet, säger Wanja Astvik.

Vad har du då sett i din analys?

– Det jag ser rent deskriptivt är att det finns en rad allvarliga problem i svensk socialtjänst idag. I tidigare fallstudier och regionala studier har vi sett att det finns en bristande öppenhet och en tystnad i organisationerna. En tystnad som man inte förväntar sig i en offentlig och politisk styrd verksamhet. Där förväntar man att de anställda ska kunna tala öppet om kvalitetsbrister och om arbetsvillkor, men vi har sett i olika studier att det brister där och det är inte bara inom socialtjänsten utan även generellt inom offentlig sektor, berättar Wanja Astvik och fortsätter:

– Den här studien visar att väldigt många säger att det inte är okej att ta upp kvalitetsbrister och diskutera dessa. Detta är ju naturligtvis mycket problematiskt. Utan en öppen kritisk reflektion står inte bara viktiga demokrativärden på spel utan även professionaliteten och kvaliteten för dem som socialtjänsten ytterst är till för.

– En annan viktig organisatorisk faktor som får tyngd via denna studie handlar om organisationernas attityder och förhållningssätt till sin personal när det gäller deras vilja och ambition att skapa en hållbar psykosocial arbetsmiljö och att vara mån om sin personal. Trots hög personalomsättning, stressrelaterad ohälsa och mycket annat som pekar på bristfällig arbetsmiljö är responsen från organisationerna ett individuellt skuldbeläggande där det blir upp till individen att arbeta effektivare, prioritera och att "stresshantera". Svårigheterna läggs i knät på den enskilda. Om man har flera från samma arbetsplats som är sjukskrivna eller slutar på jobbet så är det något fel. Det är strukturella fel och det har man inte arbetat med. I denna studie mäter vi detta som vi kallar för personalorientering och det handlar då om man upplever att organisationen är mån om att skapa en bra arbetsmiljö, om man är mån om att behålla sina anställda och så vidare. Där ser vi att det ser ganska förfärligt ut, det är väldigt få som tycker att organisationen har den attityden till sina anställda, säger Wanja Astvik

Läs vad Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision säger om studierna här

– Vi har även gjort analyser på detta material för att se vad som påverkar tankar på att lämna sitt jobb, organisationsengagemang och tystnad. Sedan har jag gjort en annan studie där jag tittat på hälsa och arbetstillfredsställelse. Det man kan se i båda de här studierna är hur organisationsfaktorerna blir viktiga. När det exempelvis gäller stressrelaterad ohälsa så är arbetskrav och då framförallt hög arbetsbelastning den viktigaste förklaring till att man utvecklar stressymptom, att man inte är återhämtad och så vidare. Därutöver framkommer att organisationernas öppenhet också i hög grad påverkar stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel.

Wanja Astvik menar att organisationerna måste vända fokus mot sig själva i arbetet med att försöka få stopp på personalomsättning och minska den stressrelaterade ohälsan. Det handlar om organisationernas ansvar att skapa vettiga förutsättningar för personalen att göra sitt jobb, att utveckla en styrning som stödjer och inte motverkar professionalitet, att utveckla och säkra en öppen dialog i organisationerna och till sist att lämna det individuella skuldbeläggandet bakom sig och börja arbeta systematiskt och strukturellt med de psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågorna.

– Det räcker inte att man skickar enhetscheferna på chefskurser eller skickar personal till företagshälsovården för att de ska lära sig stresshantering eller för att sänka sin ambitionsnivå. Om man vill ha en hållbar socialtjänst där folk stannar, känner sig lojala med organisationen och mår bra så måste man jobba hårt på organisationsnivå. Det inkluderar politiker, ledning och HR-funktioner. Man måste sätta mål exempelvis för arbetsmiljöfrågorna och man måste ta det här med öppenheten på allvar. Det handlar väldigt mycket om attitydförändringar och att kunna koppla det till de styrsystem som man har. Det är ofta de styrsystemen som ligger bakom de problem som finns i dag. Man har en ensidig fokus på att hålla budget och att leva upp till de mål som politikerna har satt, inte allt det andra som handlar om socialtjänstlagen och så vidare, säger Wanja Astvik.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

– Jag började forska om socialtjänsten och arbetsvillkoren där ungefär 2007 och redan då var det problem inom socialtjänsten. Men vad man kunde se var att personalomsättningen och arbetsmiljön var en ickefråga hos högre ledning och politiker. Man ville inte kännas vid dessa frågor och man sa att socialsekreterare alltid har klagat och att det inte spelade roll hur mycket resurser som de fick, utan de mådde alltid dåligt. Man bagatelliserade detta och kunde inte erkänna att det här var ett stort problem, säger Wanja Astvik och förklarar vidare.

– Personalomsättningen har nu gått överstyr och det tror jag har bidragit till att många politiker och högre ledning börjar ändra attityd. Det är något som har hänt de senaste åren. Nu har många kommuner börjat visa ett intresse för de här frågorna och de fattar att det har gått åt helt fel håll. Det är dags att göra något för att man ska kunna behålla personalen.

"Är hoppfull"

– Jag hoppas att de här resultaten som vi har fått fram faktiskt sätter fokus på politikens och organisationernas ansvar för att jobba med de här frågorna på ett seriöst sätt. Det är ju egentligen helt uppenbart att en bra arbetsmiljö är en nödvändig förutsättning för verksamhetskvalité och jag tänker att man inte kan fortsätta att blunda för det. Jag känner att en förändring är på gång och ett intresse. Jag är hoppfull, avslutar Wanja Astvik.

Läs mer om studierna här: Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens utveckling

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb