×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Cheferna har 30 minuters IT-strul om dagen

2015-10-19

Förbättra den digitala arbetsmiljön för medarbetarna och spara stora summor pengar. Det visar en ny rapport från Vision.

Vision släpper i dag måndag resultatet från en IT-undersökning där man har frågat chefer inom kommuner, landsting och regioner hur de ser på sina IT-system. De anser bland annat att IT-systemen är förlegade, att de inte motsvarar verksamhetens behov och att användarna inte har fått tillräcklig utbildning eller introduktion.

– Vi gjorde rapporten för att vi såg att cheferna stack ut i underlaget i en annan rapport, IT i välfärdens tjänst. Det tyckte vi var intressant och då började vi fundera på chefernas situation. De sitter på en nyckelposition och de ska möjliggöra inflytande för medarbetarna. När vi såg att medarbetarna hade lågt inflytande på IT-systemet så började vi fundera på hur det ser ut för cheferna och deras inflytande över utveckling och inköp av IT. Det visade sig att cheferna har ännu sämre inflytande än vad medarbetarna har, säger Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Vision.

IT-systemen är till stor hjälp för cheferna men de uppskattar att de ägnar i genomsnitt 30 minuters arbetstid om dagen åt IT-strul.

– Det här är ett enormt slöseri med både tid och resurser som arbetsgivarna måste se över. Förutom att krånglande IT-system påverkar våra medlemmars arbetsmiljö så påverkar det verksamhetens kvalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Läs även: IT-strulet måste minska

Räknar man om 30 minuters arbetstid om dagen till årsbasis för alla Visions medlemmar som är mellanchefer eller första linjens chefer, innebär det 480 heltidsarbeten eller löner på drygt 287 miljoner kronor.

– Det är enorma summor som slösas bort i kommuner, landsting och regioner till följd av bristfälliga IT-system. Resurser som istället skulle kunna användas till ett mer närvarande ledarskap, kontakt med invånarna, utbildning, introduktion, innovation eller löner, säger Veronica Magnusson.

När chefer och medarbetare har fått inflytande när IT-systemen utvecklats och köpts in så har IT-systemen underlättat chefernas arbete. Men rapporten visar även att chefers inflytande varierar beroende på vilken verksamhet de jobbar i. Sämst inflytande har chefer inom sociala området.

Se även: IT-strul stressar på jobbet

Vision föreslår:

• Involvera cheferna från början till slut. Chefen ska, oavsett vilken verksamhet de jobbar i, ha inflytande över utveckling och inköp av IT som påverkar verksamhetens upplägg.

• Öka högsta ledningens digitala kompetens. Prioritera introduktion och utbildning i IT-systemen.

• Hitta tidstjuvarna med hjälp av IT-skyddsronder. Förbättringsrutiner och avtal med leverantörer ska också finnas för att snabbt åtgärda brister i systemen.

4585 mellanchefer och första linjens chefer som är medlemmar i Vision fick ta del av en enkät för att skapa denna undersökning. 925 av dem valde att delta i undersökningen.

– Vi har bara tittat på mellanchefer och första linjens chefer inom kommuner, landsting och regioner för att där vet vi att vi har många medlemmar. Vi vet att chefer är dåliga på att svara på enkäter så svarfrekvensens är vanlig. De svar som vi har fått överensstämmer dels med de svar som vi fick från tidigare undersökningar men också från andra chefsundersökningar som har gjorts, avslutar Carola Löfstrand.

Hur drabbas du av IT-strul? Berätta på Vision debatt.

Läs hela rapporten här.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  2019-09-20

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  2019-09-20

Kvinnliga chefer presterar bättre

I en amerikansk studie bedöms kvinnliga chefer att prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap.  2019-08-19

Bra kollegor och en bra chef – drömarbetsplatsen 2019

Vad lägger grunden för en drömarbetsplats? Det har ManpowerGroup undersökt och högst upp på listan kommer bra kollegor och därefter kommer en bra chef.  2019-06-24

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb