×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hur jobbar Visions medlemmar med klimatfrågor

2015-11-27

Världens ledare ska förhandla fram ett nytt globalt klimatavtal som påverkar alla. Vision har pratat med miljö- och hälsoskyddsinspektören Christer Solander som berättar om hur han dagligen arbetar med miljö- och klimatfrågor i Uppsala.

Fakta

Det här kan du göra själv:

• Skriv bara ut eller kopiera de papper som du verkligen behöver på jobbet.

• Släck lampan och datorn när arbetsdagen är slut.

• Välj vegetarisk mat till lunch.

• Åk kollektivt eller cykla till jobbet.

• Kom överens om riktlinjer för tjänsteresor som uppmuntrar klimatsmart resande, undvik t ex flyg om det går att åka tåg.

• Källsortera allt avfall som går, om ni inte har möjlighet säg till arbetsgivaren att ni vill ha det.

• Undvik engångsmaterial.

• Lär dig mer om miljöfrågor.

• Prata miljö med kollegorna.

• Påverka arbetsgivaren att införa Schyst matbord på konferenser.

• Låt arbetsgivaren veta vad du tycker kan förbättras.

Under två veckor träffas världens ledare i Paris för att förhandla ett nytt globalt klimatavtal. De träffas under konferensen COP 21 och innan själva klimatmötet kommer det att arrangeras klimatmanifestationer runt omkring i världen.

Läs mer om klimatmanifestationerna här.

Vision har många medlemmar som arbetar med miljö- och klimatfrågor runt omkring i landet och en är Christer Solander, som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Uppsala.

– Jag arbetar på miljöförvaltningen med frågor om luftföroreningar, trafikbuller samt tillsyn på olika hälsoskyddslokaler som till exempel vårdboende, idrottslokaler, hotell, bostadsfastigheter med mera. När det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor arbetar vi med systematiskt förebyggande tillsyn, genom regelbundna besök på olika anläggningar med syfte att de själva ska arbeta med egenkontroll om miljö-och hälsoskydd för att förebygga skador och olägenheter för miljön och människor, berättar Christer.

Läs mer om Visions miljöarbete här: Miljö och klimat

Berätta lite mer om hur ni arbetar med för att miljön ska bli bättre för uppsalaborna.

– Vi har olika mål för tillsynen inom våra områden som vi följer upp årligen. De som arbetar med enskilda va-anläggningar har målet att minska utsläpp av fosfor till våra vattendrag. Målen har ofta en koppling till nationella miljömål. Jag som arbetar en del med luftföroreningar följer upp luftkvaliteten genom mätningar som vi har. Kommunen har krav på att arbeta med ett åtgärdsprogram för luftföroreningar på grund av överskridande av miljökvalitetsnormer längs några gator och där deltar jag i en arbetsgrupp. Samma sak gäller trafikbuller där det finns en kartläggning av trafikbuller i hela kommunen. Nu finns det program för att arbeta med åtgärder där riktvärden för trafikbuller överskrids, säger Christer och fortsätter:

– Vi arbetar även med granskning av planer och program där vi yttrar oss till plan-och byggnadsnämnden för att minska påverkan på miljön. När det gäller klimatfrågor brukar vi ställa frågan om energiförbrukning på hus och fastigheter vid tillsyn. En del handläggarna på vår miljöavdelning arbetar för närvarande med ett projekt om energitillsyn på fastigheter för företag och kontor.

Vad har du för tankar inför klimatmötet i Paris?

– Mina tankar om klimatmötet i Paris är främst en förhoppning att de ska nå en bred överenskommelse som leder till resultat, säger Christer.

Världsfacket ITUC har tillsammans med sina över 300 medlemsorganisationer formulerat tre krav inför COP21:

• Avtalet måste innehålla åtaganden för en "rättvis omställning" av arbetsmarknaden

• Höj ambitionen och skapa fler klimatvänliga jobb

• Ge finansiellt stöd till de mest utsatta människorna

Här kan du läsa några viktiga underlag och rapporter om fackliga frågor och COP 21.

Dan Nielsen, internationell sekreterare på Vision, berättar lite om Visions internationella engagemang kring klimatfrågorna.

– Vision deltog under klimatmötet i Köpenhamn 2009 tillsammans med en nordisk delegation. Efter det har vi fokuserat mycket på arbetsplatsen och vad du som individ kan göra för att förbättra miljön. Klimatfrågan är en del av vårt Fair Union-perspektiv och i de länder där vi har projekt pratar vi mycket om klimatet. I exempelvis Botswana har vi projekt och där har man stora problem eftersom det inte har regnat på flera år, säger Dan Nielsen och fortsätter:

– De globala facken är de som arbetar mest med klimatfrågorna och där ingår Vision. Den grundläggande uppfattningen är ju att om vi förstör världen så finns det inga arbetsplatser och därför är det viktigt att vi gör något åt detta. Sedan ser vi ju i dag en stor flyktingström från Syrien och andra konfliktdrabbade länder och den kommer att bli tio gånger så stor i framtiden med klimatflyktingar. Därför måste vi ställa om i samhället och bli förberedda inför detta. Det är många jobb som kommer att försvinna på grund av klimatet, men det kommer även skapas nya jobb då vi ska bli klimatsmarta och måste anpassa oss eftersom klimatet förändras, avslutar Dan.

Läs mer om Visions internationella projekt här.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Vobba – möjlighet eller tvång?

Tomt på kontoret? Välkommen till vabruari. I februari kommer runt 200 000 föräldrar att stanna hemma från jobbet med sjuka barn. Allt fler väljer eller känner sig tvungna att "vobba", men vad är det egentligen som gäller?  2020-02-04

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2019-12-16

Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

Vision har lämnat över krav till arbetsgivaren på förändringar i rådande kollektivavtal för medarbetare inom kommun, region och Sobonabolag. Kraven, eller "yrkanden" lägger grunden för vårens avtalsförhandlingar. I fokus står ett hållbart arbetsliv och en grön omställning.  2019-12-16

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb