×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • 
      På framtidens vårdavdelning är medicinska sekreteraren Eva 
Elmqvist (i svart) en självklar del i teamet. Här tillsammans med Katarina Gustafsson, Lisa Östlin och Annika Wiklund Foto: Anna Rehnberg

  På framtidens vårdavdelning är medicinska sekreteraren Eva Elmqvist (i svart) en självklar del i teamet. Här tillsammans med Katarina Gustafsson, Lisa Östlin och Annika Wiklund Foto: Anna Rehnberg

Här utvecklas framtidens vård

2015-08-26, Tidningenvision.se

Tidningen Vision nr 5 2015. På Framtidens vårdavdelning i Göteborg slår ­personalen sina kloka huvuden ihop för att skapa en bättre vård och arbetsmiljö genom nya arbetssätt. De medicinska sekreterarna har blivit idésprutor med en aktiv roll i vårdlaget.

Fakta

Nya tekniska hjälpmedel på avdelningen

 • Faxserver så man kan faxa från datorn.
 • Genom Picsara kan man ladda upp digitala fotografier till journalerna. 
 • Elektroniska plattor ska göra arbetssättet mer mobilt. Exempelvis kan läkaren enkelt uppdatera patienternas journaler direkt under ronden i stället för via en stationär dator när tillfälle ges.
 • Krypterad e-post skapar möjligheter att skicka sekretessbelagd information över mejl.
 • Webbapplikation för mobila enheter så att sjuksköterskorna kan skriva in uppgifter som vikt och blodtryck direkt i journalen.

Robotar som hämtar matbrickor och ansvarar för tunga monotona sysslor, social samvaro genom webbkameror och andra futuristiskt klingande tekniska lösningar är kanske vad man förväntar sig av ett besök på framtidens vårdavdelning. Även om lokalerna här på Östra sjukhuset i Göteborg renoverades inför starten i september förra året så är det dock svårt att skönja vidden av utvecklingsarbetet med blotta ögat. Men så är det inte heller lokalerna som står i fokus på framtidens vårdavdelning utan medarbetarnas arbetssätt och hur det kan förändras för att förbättra såväl arbetsmiljö som vård. För att nå det målet krävs det att de 25 anställda här alltid tänker nytt och utmanar de rutiner som sitter som gjutna i väggarna. Det gäller även avdelningens två medicinska sekreterare.

– Alla som jobbar här har sökt sig hit för att de är intresserade av att utveckla vården. Det gör arbetsplatsen väldigt spännande och stimulerande. Dessutom har jag känt ett behov av att definiera min yrkesroll ända sedan jag började jobba och här kan jag vara med och utveckla den, säger Kristofer Kalmark som delar kontor med avdelningens andra medicinska sekreterare, Eva Elmqvist.

Här sitter de bokstavligen talat mitt i händelsernas centrum i det mest centralt belägna rummet på avdelningen. Det finns en medveten tanke bakom den placeringen.

– Det är viktigt att sekreterarna är en del av vårdlaget för att kunna vara det stöd som de ska vara. Genom att finnas på plats är det lättare att se vilka problem som uppstår och vad som behöver göras snabbt. Sekreterarnas yrkesroll kommer påverkas mycket av den tekniska utvecklingen på sikt, tror jag. Vi försöker gå det framtidsscenariot till mötes, säger Yvonne Berger som är vårdenhetschef och projektledare för framtidssatsningen som initierades av Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledning 2013.

Eva Elmqvist är heltidsanställd på framtidens vårdavdelning medan Kristofer Kalmark  delar tiden mellan den och sjukhusets administrativa enhet där han är anställd. De är båda nöjda med upplägget och välkomnar förändringar av yrkesrollen med öppna armar - i alla fall så läng de får vara med och påverka.

– Som sekreterare får man ofta en väldigt god överblick över sjukhuset som organisation – inklusive de IT-system som verksamheten är beroende av. Jag tror att vi i framtiden kommer ha en mer allmän supportfunktion och då är det bra om vi precis som här finns nära till hands, säger Kristofer Kalmark och får medhåll av Eva Elmqvist.

– Att sekreterarna blir utlokaliserade är ofta en diskussionsfråga och många upplever att de blir placerade lite i skymundan och får en anonym roll. Här är det tvärt om och vi har också en mer aktiv del i det dagliga arbetet. Jag är en del av teamet – på riktigt.

Efter att sjukvårdspersonalen har träffat patienten under ronden, ansluter Eva Elmqvist och avdelningens farmaceut. Hon gör sedan en anteckning direkt i journalen som de kommit fram till tillsammans genom att diskutera vilken information som verkligen behövs för att ge patienten i fråga adekvat vård. På så vis kommer daganteckningarna in direkt och det sedvanliga steget via diktat kan kapas till förmån för slutanteckningar och diagnosklassificering.

– Vi har jobbat mycket för att få till arbetet kring ronden och alla verkar nöjda. En gång när jag inte kunde vara med på ronden så fick jag veta efteråt att det inte funkade alls lika bra utan mig.  Det är en bekräftelse på att vi att också är viktig del i vårdkedjan – lika mycket värda som alla andra, säger Eva Elmqvist.

När anteckningen är klar kan alla ­börja jobba direkt igen med sina resp­ektive uppgifter vilket sparar mycket tid. Att sekreteraren fått en mer framskjuten roll blev däremot något av en bonus.

– Även om grundsyftet var att spara tid för läkare och sjuksköterskor så gav det också sekreteraren en mer aktiv roll i teamet. Att vara den som ställer relevanta frågor och sammanfattar det som sägs är stimulerande arbetsuppgifter. Att anteckningen finns på plats direkt efter ronden är dessutom mycket bättre ur ett patientperspektiv än om ett helt vårddygn går innan informationen finns i systemet, säger Yvonne Berger.

Det nya arbetssättet har lett till att mängden dokumentation minskat avsevärt och det långsiktiga målet är att reducera dokumentationen till hälften jämfört med en traditionell avdelning. Detta är ett tydligt resultat av utvecklingsarbetet på avdelningen. Målet att tänka nytt väger nämligen tyngre än produktionsmålet (ett visst antal patienter per år), vilket skapat ett utrymme att hitta nya lösningar. För de medicinska sekreterarna, vars arbetsvardag i vanliga fall ofta präglas av att beta av diktathögar, är förändringen påtaglig.

– Det finns en utbredd rädsla för vad som kommer hända med våra jobb om diktaten försvinner men här kan man tydligt se att minskad skrivtid i själva verket bara ger tid över till annat, som rent utvecklingsarbete och det som vi kanske är bäst på – diagnosklassifikation, säger Eva Elmqvist.

Ellen Larsson

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum