×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • 
            Foto: Jann Lipka

    Foto: Jann Lipka

Får du växa på jobbet?

2015-08-19, Tidningenvision.se

Tidningen Vision nr 5 2015. Hungrar du efter ny kunskap på jobbet, men får nobben av arbetsgivaren? Då är du inte ensam. Varannan Visionmedlem har inte fått kompetensutveckling det senaste året. Och var tionde har aldrig fått någon påfyllning av kunskap, visar vår undersökning.

Fakta

Röster ur enkäten

"Jag anser att högre lön ska vara ett kriterium efter kompetensutveckling men det är tyvärr inte så i verkligheten."

"Arbetsgivaren tycker att jag är tillräckligt kompetent att utföra mina arbetsuppgifter. Problemet är att utan påfyllning så sänks kompetensen ju längre tiden går."

"Har fått ökade kunskaper och användbara verktyg i mitt arbete."

Personalen är vår viktigaste resurs. Så heter det hos många arbetsgivare, och flera av dem har policyer som säger att kompetensutveckling för anställda är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. 

Men Tidningen Visions undersökning visar att bara drygt hälften av Visions medlemmar har fått kompetensutveckling via sin arbetsgivare under de senaste tolv månaderna. Och en av tio har aldrig fått någon påfyllning av kunskap, nyanställda borträknade.

Värst är det för medicinska sekreterare. Bland dem har knappt 40 procent fått kompetensutveckling under senaste året. Att medicinska sekreterare och administratörer/assistenter är yrkesgrupper som arbetsgivaren sällan satsar på bekräftas även av de lokala ordförandena i Vision, som också fått besvara en enkät. Mer än var tredje förtroendevald anser att arbetsgivaren är snål eller mycket snål med komptensutveckling till Visions medlemmar.

Vision välfärdspolitiska strateg, Anneli Hagberg, tycker det är märkligt att de medicinska sekreterarna får så lite kompetensutveckling, med tanke på både arbetsuppgifter och datorsystem håller på att förändras.

– Min kritiska tolkning är att arbetsgivarna är snåla, samtidigt som medicinska sekreterare är en tyst och duktig grupp som bara jobbar på, säger Anneli Hagberg.

Lena Söderqvist jobbar som kanslist och undersköterska på kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har under sina 23 år i den rollen aldrig erbjudits något som hon tycker liknar kompetensutveckling av arbetsgivaren.

– Det är fruktansvärt dåligt, och det handlar inte bara om mig, utan om alla kanslister. Arbetsgivaren har sagt att det inte finns pengar, och det retar mig. För det är klart att det finns, men det beror ju på vad de vill satsa på. Vi kanslister, och medicinska sekreterare för den delen, har hittills inte stått högt i rang, säger Lena Söderqvist.

De vanligaste konsekvenserna av utebliven kompetensutveckling är, enligt undersökningen, bland annat dålig löneutveckling, att jobbet blivit tråkigare och att man halkat efter i kunskap jämfört med andra i samma yrke.

För Lena Söderqvist har det dock inte inneburit några dramatiska följder.

– Nej, jag har tagit reda på och lärt mig saker jag behöver på egen hand, men jag har ju fått avsätta min fritid till det också. Det hade varit mycket trevligare om jag hade fått ny kunskap genom föreläsningar eller annan utbildning via jobbet.

Det kommer hon att få inom det närmsta framtiden, lovar Ewa Carlsson, ny chef på kvinnosjukvårdens administrativa enhet på Sahlgrenska sedan några månader.

– Absolut! Jag ska först se över vilka behov som finns och ta upp frågan vid kommande utvecklingssamtal. Kompetensutveckling för alla yrkesgrupper är en självklarhet.

Vilken chef man har spelar roll för hur mycket kompetensutveckling man får. Det menar Nicoline Isacson, Visions ordförande i Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, som märkt att ju längre ned i organisationen personalen jobbar, desto svårare är det att ta del av kurser och utbildningar som arbetsgivaren faktiskt erbjuder.

– En orolig chef som ser kortsiktigt och enbart har fokus på att hålla budget sätter oftare stopp med hänvisning till att medarbetarna måste hinna med sitt grunduppdrag, säger Nicoline Isacson, som samtidigt påpekar att det också finns chefer som ger sin personal möjlighet till utveckling. 

Anita Lidberg, personaldirektör i Stockholms stad, känner inte igen problembeskrivningen. Hon menar att det är upp till varje chef att löpande se till att det finns tillräcklig kompetens på arbetsplatsen.  

– Att vissa inte får den kompetensutveckling som behövs är inget som tagits upp i vår samverkan med facket. Och utan konkreta exempel är det svårt att göra något åt ett eventuellt problem, säger hon. 

Enligt Anita Lidberg ska dock all personal i samband med det årliga medarbetarsamtalet prata om en individuell utvecklingsplan. Men Nicoline Isacson är skeptisk till om det fungerar. 

– Skrapar man på ytan så saknas ändå ofta en handlingsplan för individuell kompetensutveckling. Det kan bero på att många inte känner till sina rättigheter, och då frågar man inte efter dem.

Bland dem i Tidningen Visions undersökning som inte fått kompetensutveckling på länge svarar 43 procent att det beror på att ”min arbetsgivare inte satsar på mig” eller att ”min arbetsgivare över huvud taget inte satsar på kompetensutveckling”.

Men att få kompetensutveckling bekostad av sin arbetsgivare eller tid för det är ingen rättighet. Skrivningarna i de flesta avtal mellan Vision och arbetsgivarorganisationerna är vaga, de tolkas olika och kräver egentligen ingenting av arbetsgivarna.

Vision vill att avtalen med arbetsgivarorganisationerna ska vara tydligare, och har drivit frågan i flera år.

Förbundet anser att det i avtalen ska framgå att behoven av kompetensutveckling ska ses över genom regelbundna samtal mellan chef och medarbetare, och att arbetsgivaren ska avsätta tid och pengar där behoven finns. När det inte finns inskrivet i ett avtal så finns risken att arbetsgivare struntar i kompetensutveckling eller drar ned på det i kärvare tider.

Men Agneta Jöhnk på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tror att det är svårt att skriva in tydligare krav om kompetensutveckling i ett avtal.

– Allt som står i ett avtal ska arbetsgivare leva upp till, annars kan de bli stämda i Arbetsdomstolen. Och hur ska de kunna bevisa att de haft kompetensutveckling om det till exempel har handlat om att en anställd har gått bredvid sin kollega för att få ny kunskap? säger hon.

Men det handlar ju bara om en mening som säger att man regelbundet ska se över behovet av kompetensutveckling?

– Jag vill inte föregå förhandlingarna, och Vision får väl ta med sig frågan igen inför nästa förhandlingsomgång.

Agneta Jöhnk tycker dock att kompetensutveckling är viktigt och att det är en av flera delar som gör en arbetsgivare attraktiv.

Enligt Tidningen Visions undersökning så snålar många arbetsgivare med det ändå.

– Om det inte fungerar får man ta upp det i samtal med sin chef. Att skriva in det tydligare i avtal tror jag inte är lösningen.

Läs också:

Peter får gå de kurser han behöver

"Det är inget lyxintresse"

Får du chansen att växa på jobbet? Diskutera här!

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum