×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Var galen – låt tusen idéer blomma

2015-04-17

Tidningen Vision nr 3 2015. För att bli mer kreativ måste man inte vara smart. Det krävs dock lite galenskap och mod att våga tänka nytt, göra originella saker, associera annorlunda, även om det kan innebära risker. Och man behöver tid.

Fakta

Det hindrar nyskapande

Tidsbrist och en känsla av att inte räcka till. Stress på jobbet.

Uttråkad känsla inför arbetsuppgifter.

Om lusten försvinner kan det vara svårare att vara kreativ.

Brist på möjlighet att agera självständigt.

Konflikter bland arbetskamrater.

Övervakning och kontroll av chefen.

Ensamarbete är inte alltid lika fruktbart som grupparbeten. Brist på mod att våga tänka självständigt och lita på sina idéer.

Att misslyckanden inte uppskattas.

Alla människor har möjligheter att bli kreativa, dock i varierande grader. Även de minst förändringsbenägna kan tvingas bli kreativa om de förlorar jobbet eller hamnar i en ny situation, enligt Eva Hoff, som forskar inom ämnet kreativitet. Men man behöver inte vara intelligent.

– Det finns bara ett samband mellan intelligens och kreativitet upp till en viss IQ-nivå, för högre IQ finns noll samband. Det finns människor som är intelligenta, men inte kreativa. Och tvärtom.

Det krävs dock lekfullhet, kanske lite galenskap.

– Man måste våga släppa kontrollen, vara lite busig, våga göra bort sig och göra fel. Men det behövs både logiska och fantasifulla processer för att få kreativa resultat.

Det underlättar att låta sig inspireras från andra, oväntade områden. Som ett exempel berättar hon att titthålsoperationen kom till efter att en läkare varit på en konferens för avloppsarbetare och fick lära sig mer om kamerornas arbete i avloppsledningarna.

Ofta krävs envist och enträget arbete och massor av tid för att kunna associera runt i olika banor.

– Det är som att gå i en labyrint där det finns en massa gångar och vägar. Man kan inte i förväg tänka ut vilken väg som är bäst, utan får gå på såväl stora som små vägar och låta sig hamna i ett par återvändsgränder och misslyckanden för att komma fram till något kreativt.

Vid tidspress är det lätt att hjärnan först tänker det som redan är tänkt, den går gärna i redan uppkörda spår till det som man redan känner till. Att tänka nytt kräver därför tid.

Men för att kunna vara kreativ är det inte bara hjärnan som behövs. Hjärtat måste också få vara med. Visserligen har historien visat att människor med svåra upplevelser eller motgångar har uppvisat stor uppfinningsrikedom, men studier visar att människor som känner lust och nyfikenhet presterar mer kreativa resultat än de som drivs av ekonomiska belöningar.

Trista uppgifter kan därför hindra kreativiteten. Precis som styrning och brist på möjlighet att agera självständigt.

– Forskning visar att ju hårdare styrda människor är ju mindre kreativa resultat. Människor som känner sig tvingade att göra något har svårare att vara kreativ.

Konflikter, kontroll och övervakning är andra saker som hindrar kreativitet. Och ensamarbete är inte alltid fruktbart. Forskning visar att mest kreativa resultat åstadkoms i grupper, där människor får hjälpas åt att kläcka idéer, associera fritt och bygga på varandras idéer.

Ingen behöver således vara enstöring eller ett galet geni för att bli kreativ.

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum