×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nytt arbetssätt minskar bistånd

2014-03-17, Tidningenvision.se

Färre utbetalningar av ekonomiskt bistånd och mer rehabstöd till sjuka i Halmstad och Laholm. Förklaringen är att biståndshandläggarna jobbar på ett nytt sätt.

Fakta

  • Så kallas den grupp av sjukskrivna personer som aldrig haft ett jobb och därmed saknar sjukpenninggrundande inkomst som ger rätt till Försäkrings­kassans ersättningar. De är i stället beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning.
  • 40 000 nollplacerade räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att det finns i Sverige.

I Halmstad fanns för två år sedan 225 nollplacerade personer, alltså personer som är sjukskrivna men inte har rätt till sjukpenning, utan är beroende av ekonomiskt bistånd. Nu har mer än en fjärdedel av dem beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, och många andra har fått mer aktivt stöd i sin rehabilitering.

Resultatet kommer sig av ett projekt, som drivs av Halmstads och Laholms kommuner samt Försäkringskassan i Halmstad, där syftet är att synliggöra nollplacerade, få dem att förbättra sin hälsa och på sikt komma ut i arbetslivet.

– Tidigare har biståndshandläggarna i många fall inte kunnat göra så mycket för en person som blivit sjukskriven. Vi har förlitat oss på att vården sköter rehabiliteringen, och vi har avvaktat att personen i fråga ska bli tillräckligt frisk för att klara att vara arbetssökande. Det ledde ofta till att rehabiliteringen tog lång tid, säger Sara Mendelson, projektledare och samordnare på enheten för ekonomiskt bistånd i Halmstad.

Men nu ser alltså processen annorlunda ut.

– Socialsekreterarna är motorn i varje ärende och signalerar till Försäkringskassan när någon behöver hjälp med exempelvis rehabiliteringssamordning. Tillsammans med en personlig handläggare på Försäkringskassan kan man med kommunen, vården och Arbetsförmedlingen gemensamt göra upp en individuellt anpassad rehabiliteringsplan. Då blir det lättare att erbjuda lämpliga insatser.

För biståndshandläggaren Emelie i Halmstad betyder det ett ändrat arbetssätt.

– Nu stöttar vi klienterna i kontakten med Försäkringskassan, och kan bolla idéer med handläggaren. Samarbetet fungerar jättebra, vilket gör allt jobb mer effektivt.

För att klara ansvaret och kunna planera rätt insatser har Emelie och hennes kolleger fått utbildning från Försäkringskassan. Det har gjort det lättare att förstå innehållet i läkarintyg och att kommunicera med vården.

– Jag har en helt annan insyn än tidigare och har fått en tydligare bild av hela försäkringskedjan.

Det var Försäkringskassan på nationell nivå som drog
i gång projektet för två år sedan, där Halmstad, Laholm, Växjö och Hisingen i Göteborg fick vara piloter. Det avslutades i somras. Men de två Hallandskommunerna och den lokala Försäkringskassan driver alltså projektet vidare.

– Det är en rättvisefråga. Alla ska kunna få del av samhällets stöd, och den möjligheten ska inte försvinna efter projekttidens slut. Uppdraget är nu att verka för att arbetssättet bevaras som en del av handläggarnas ordinarie arbetsuppgifter, och att sprida information om arbetssättet till andra kommuner, säger Sara Mendelson.

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum