×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

MP: Sjutimmarsdag gör att fler får jobb

2014-03-11, Tidningenvision.se

Om du kortar din arbetstid så kan någon som är arbetslös få jobb. Så resonerar Miljöpartiets Åsa Romson, som vill lagstifta om 35-timmarsvecka. Partiet vill även satsa en halv miljard per år på ökad bemanning i äldreomsorgen. Men frågan är om inte satsningen är en droppe i havet.

Fakta

1  Ska a-kassan höjas?
– Ja. För att det är för få i dag som får tillräckligt för att det ska fungera som en ersättning mellan två jobb.

2 Ska pensionsåldern höjas?
– Nja. En mer flexibel pensionsålder behövs. Pensionsålder ska höjas för dem som vill jobba längre.

3 Nämn en bra reform alliansen har gjort?
– Det var en nöt att knäcka. Det är ju inte så många … Forskarpropositionen sist var faktiskt ett steg framåt, den innehöll stora satsningar på offentlig forskning.

4 Första jobbet?
– När jag var 16 år sommarjobbade jag som diskare på chassiverkstaden på Scania i Södertälje. Om jag minns rätt fick jag ihop tillräckligt för att köpa en Sony Walkman, som jag lyssnade på Depeche Mode i.

Miljöpartiet vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Varför?
– Människor som har jobb pressas väldigt hårt på dagens arbetsmarknad. Många, särskilt kvinnor, blir sjukskrivna och orkar inte jobba tills de blir 65. Sedan har vi också väldigt många som saknar jobb. För att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden så tycker jag att vi ska göra en växling: de som har jobb kan gå ner lite i arbetstid och de som i dag är arbetslösa får möjlighet att få jobb.

– Det handlar också om att ifrågasätta vad som är målet för vårt samhälle. Ska vi alltid eftersträva så mycket pengar och prylar som möjligt? Eller är faktiskt målet att skapa den riktiga välfärden, den där vi har tid för våra grannar, barn och familjer. Och tid att uppleva saker, tänka ut nya idéer och kanske starta nya företag.

Betyder kortad arbetsvecka även sänkt lön?
– Det innebär inte en lönesänkning, utan en missad löneökning. Varje gång man förhandlar om en löneökning så kan den i stället bytas mot en arbetstidsförkortning. Men inte i offentlig sektor, där kvinnorna ligger efter i löneligan. Där behöver vi som politiker, och som arbetsgivare för den delen av arbetsmarknaden, ta vårt ansvar. Där får man göra reella satsningar, för där kan kortare arbetstid inte betalas med lägre löner.

Ni vill satsa en halv miljard på arbetstidsförkortning i äldreomsorgen med bibehållen lön. Dessutom tänker ni lägga lika mycket årligen på ökad bemanning i äldreomsorgen.
– Ja, en bra arbetsmiljö är viktig om man ska orka stanna och vilja investera sitt yrkesliv inom äldreomsorgen. Och en del av den arbetsmiljön handlar om att ha rimliga arbetstider. Och därför ser vi att här behöver det skjutas till extra pengar för projekt där kommuner säkerställer att man kan få en arbetstidsförkortning.

Men utslaget på alla som arbetar i äldre­omsorgen räcker pengarna bara till en arbetstidsförkortning värd 20 kronor per anställd och i snitt fyra nya tjänster per kommun. Kan man kalla det en satsning?
– När det gäller arbetsförkortningssatsningen är den tänkt som en nationell pott där kommuner och aktörer söker för att de vill testa ett system där man kan gå ner i arbetstid samtidigt som man satsar på arbetsmiljöåtgärder. För att ge en morot och hitta metoder som sedan kan spridas. Och det här med bemanningen blir ju bara en schablon, vi ser att bidraget till kommunerna för äldreomsorgen behöver gå upp helt enkelt.

Arbetslösheten är över 8 procent. Vad har Miljöpartiet för lösning, förutom kortare arbetstid?
– Det finns väldigt mycket investeringar som vi måste göra nu, annars tickar det på och blir en miljöskuld som man får betala i framtiden. Vi behöver bygga om vår infrastruktur i förhållande till klimatförändringen, med bättre tåg och modern kollektivtrafik. Vi behöver rusta upp miljonprogrammen och bygga om energisystemen i våra bostäder. Dessa offentliga satsningar kommer att skapa nya jobb.

Ni räknar med att den så kallade gröna omställningen ska skapa 30 000 nya jobb?
– Ja, men för att minska arbetslösheten handlar det också om satsningar i utbildningsväsendet så att de unga kan ta sig in på den nya arbetsmarknaden. Vi vill inte bara satsa på själva skolan, utan även på fler platser på Komvux och folkhögskola, så att man kan få en andra och kanske tredje chans.

Ni var emot Alliansens senaste sänkning av inkomstskatten. Höjer ni om ni får makten?
– Det var väldigt olyckligt att man genomförde ett femte jobbskatteavdrag. Det är ett riktigt stort problem, för vi får hål i den statliga finansieringen av skola och välfärd. Men det är svårt att ta bort det femte jobbskatteavdraget, delvis därför att låg- och mellaninkomsttagare har vant sig vid en viss inkomst.

Är ni rädda att förlora väljare?
– Vi är ju inte kända för att vi inte vågar höja skatten. Då skulle vi aldrig någonsin ha föreslagit en höjning av bensinskatten. Det är nog mer utifrån att det inte heller är särskilt bra ur ekonomisk synvinkel att höja låginkomsttagares skatter. Vi föreslår däremot att jobbskatteavdraget ska trappas ned för dem med inkomster över 40 000 kronor.

Hur ser ett mer miljövänligt arbetsliv ut? Ge exempel på vad vi som arbetstagare måste göra?
– Det handlar om att hitta arbetsformer som kapar den största miljöbelastningen. I tjänsteverksamhet handlar det mycket om resorna. Vi har sedan länge en etablerad teknik i Sverige med webbaserade möten. Där har vi en liten revolution som står och stampar och väntar.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum