×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Jobben som hotar den psykiska hälsan

2014-03-12, Tidningenvision.se

Sjukskrivningarna för psykisk sjukdom rusar i höjden. Präster, socialsekreterare och behandlingsassistenter är bland de yrken där risken är störst. För att komma åt problemet måste antalet anställda per chef minskas, menar kampanjen Hjärnkoll, som arbetar med psykisk ohälsa.

Fakta

1.         Präster

2.         Pastorer

3.         Psykologer, socialsekreterare med flera

4.         Behandlings­assistenter, fritids­ledare

5.         Konst­hant­verkare i trä, textil

Källa: Försäkringskassan, siffror från 2012

Utbrändhet. Att gå in i väggen. I början på 2000-talet var dessa begrepp närvarande i nästan varje diskussion om samhället och arbetslivet. Men faktum är att siffran över antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa under 2013 nådde rekordnivå, och numera är det vanligaste skälet till sjukskrivning. Sedan 2011 ökar också antalet sjukdagar efter åtta år av nedgång, och psykisk sjukdom står i stort sett för hela uppgången.

Under andra kvartalet 2013 var mer än fyra av tio sjukskrivningar för kvinnor orsakade av psykiska besvär. Även bland män ökar andelen och psykisk ohälsa är nu den vanligaste sjukskrivningsorsaken för män som jobbar inom kommun och landsting.

Anledningarna är komplexa och omdebatterade. De flesta är dock eniga om att ett högre tempo i arbetslivet spelar roll.

Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision, lyfter också samvetsstressen. Det innebär att du har en arbetsbelastning som gör att du inte hinner med och därför tvingas tumma på kvaliteten i arbetet. Framförallt i yrken där man arbetar med människor kan en sådan situation vara svår att hantera.

– Då finns risk för att den psykiska ohälsan ökar. Lösningen är en rimlig arbetsbelastning, inte att det ska tummas på yrkesetiken, säger hon.

När Försäkringskassan rankar de yrken där risken för psykisk ohälsa är störst hamnar ett antal typiska yrken inom Visions medlemskår i topp (se faktaruta).  Enligt Försäkringskassan ökar risken för psykisk ohälsa om man har ett så kallat kontaktyrke (arbete nära brukare), den ökar också om man har ett tjänstemannayrke. Att vara kvinna, som generellt har större ansvar för familj och barn, är en tredje faktor som ökar risken för psykisk ohälsa. Beskrivningen passar in på en stor del av Visions medlemmar.

Jan Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, vill se mer initiativ från arbetsgivarna när det gäller psykiska sjukdomar. Han menar att många arbetsgivare i dag är rädda för att klampa in i medarbetarnas privatliv. Men ser man som chef tecken på exempelvis depression bör man gripa in, anser Jan Larsson.

– Där efterlyser jag större närvaro och större mod från arbetsgivarna.

Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll, anser att nyckeln till bättre psykisk hälsa är cheferna, och att de ansvarar för små personalgrupper. Varje chef ska max ha ansvar för 15–20 medarbetare, menar han. Har man fler finns inte möjlighet att hinna se om en anställd börjar må dåligt. Vision driver ett liknande krav, att varje chef ska max 25 anställda under sig.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, håller med om att arbetsgivarnas ansvar är stort, och att frågan är viktig. Hur duktiga är då landets kommuner och landsting på att hantera depressioner och ångest bland sina medarbetare?

– Min bedömning är att man kommit väldigt olika långt, säger Caroline Olsson, sektionschef på arbetslivssektionen på SKL.

Hjärnkoll menar att en förutsättning för att minska den psykiska ohälsan är att cheferna har goda förutsättningar, i praktiken inte större grupper än 15–20 personer. Vad säger du om det?

– Vi säger ingen exakt siffra, då förutsättningarna ser så olika ut. Men man måste kunna ha en relation till sina medarbetare och det måste vara möjligt att ta personalansvaret. Även där ser det väldigt olika ut, och det finns mycket kvar att göra, säger Caroline Olsson.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum