×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

IVO pekar på brister i socialtjänsten

2014-03-11, Tidningenvision.se

Barn som far illa får vänta för länge på hjälp och äldre får möta alltför många olika personer i omsorgen. Det är några av de brister som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekar på i 2013 års tillsynsrapport.

IVO, som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, ger årligen ut en tillsynsrapport där man sammanställer de viktigaste iakttagelserna från verksamheterna.

I rapporten för 2013 konstaterar IVO att socialtjänsten brister i hanteringen av anmälningar som gäller barn som far illa. Utredningar blir inte klara i tid, socialnämnden uppfattas som passiv och tar inte anmälningar på allvar. Det förekommer också klagomål på socialsekreterare där barn och ungdomar blir dåligt bemötta och inte får vara delaktiga.

Inom äldreomsorgen konstaterar IVO att många äldre känner sig otrygga. De har alltför många personer att förhålla sig till och personalen har sällan tid att bara prata en liten stund.

Det finns också brister i samordningen mellan sjukvården och äldreomsorgen. Det finns risk för att information om äldre som är färdigbehandlade i vården inte når fram till äldreomsorgen. Det kan till exempel handla om omvårdnadsbehov och medicinering.

Tillsynen visar också att bristerna är så stora att alla kommuner inte kan garantera rättsäkerheten för äldre. Det förekommer bland annat att kommuner inte informerat äldre om rätten att ansöka anstånd och att man inte gjort individuella behovsprövningar.

Hela tillsynsrapporten finns på IVO:s webbplats.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum