×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hårdare deltidsregler gav liten effekt

2014-03-25, Tidningenvision.se

Mindre a-kasseersättning för deltidsarbetslösa skulle leda till fler heltidsjobb. Men för vissa grupper har reformen i stället inneburit risk för långtidsarbetslöshet.

För sex år sedan ändrades villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa. De nya reglerna som gäller sedan dess innebär att den som jobbar ofrivillig deltid bara kan få ersättning från a-kassan i max 75 dagar. Tidigare var det 300 dagar som gällde. 

Syftet var att fler skulle börja jobba heltid, och reformen väntades också leda till besparingar på flera miljarder kronor i arbetslöshetsförsäkringen.

Men en granskning av Riksrevisionen visar att intentionerna bara uppnåtts till viss del. Undersökningen kommer visserligen fram till att fler deltidsarbetslösa än tidigare slutade stämpla och började jobba heltid. Men resultatet visar också att fler deltidsarbetslösa slutar vara inskrivna på Arbetsförmedlingen av andra osraker, samt att fler deltidsarbetslösa, jämfört med befolkningen i stort, hamnade i arbetslöshet på heltid. Totalt sett har inte heller deltidsarbetslösas inkomster ökat efter reformen, vilket ger slutsatsen att förändringen sammantaget inte lett till ökad sysselsättning.

Sämst har det gått för dem som jobbar mindre än 2,5 dagar i veckan, så kallade korta deltider. I den gruppen är det färre som fått heltidsjobb, och fler som blir arbetslösa på heltid. Enligt de arbetsförmedlare som intervjuats är det vissa som tvingas söka försörjningsstöd hos kommunen för att klara sig eftersom deras dagar med ersättning från a-kassan tar slut snabbare.

Regeringen räknade med att reformen skulle ge besparingar på 8 miljarder kronor för perioden 2008-2010. Enligt Riksrevisionens beräkningar blev det 2 miljarder mindre.

Riksrevisionens rekommendation är att Arbetsförmedlingen bör satsa mer på att stödja dem som jobbar korta deltider och att regeringen i fortsättningen bör utvärdera vilken effekt deras arbetsmarknadsreformer får på sysselsättningen.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum