×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Sjuka går i pension tidigare

2014-05-21, Tidningenvision.se

Hårdare regler i sjukförsäkringen har påverkat när pensionen tas ut. Allt fler, framför allt personer som varit mycket sjuka, börjar leva på sina pensionspengar före 65 års ålder.

Sedan 2003 har reglerna i sjukförsäkringen skärpts.  Bland annat infördes 2008 den så kallade rehabiliteringskedjan med fasta tidpunkter för när sjukskrivnas arbetsförmåga ska bedömas, och en tidsgräns för hur länge man får ha sjukpenning. I samma veva infördes också hårdare krav för sjukersättning, förtidspensionering, med följden att fler fick avslag.

Men samtidigt som antalet förtidspensioneringar minskat har det också skett en tydlig ökning av andelen äldre som tar ut ålderspension före 65 års ålder. Inspektionen för socialförsäkringen, Isf, har nu undersökt om det finns något samband mellan åtstramningarna och förändringarna i hur 60-64-åringar försörjer sig.

Två grupper har studerats under perioden 2003-2010, dels de som var mycket sjukskrivna några år före 60-årsåldern, dels de som inte var det. Resultatet visar att andelen som försörjer sig huvudsakligen på att jobba ökar successivt under tidsperioden. Att fler jobbar gäller för båda grupperna, men ökningen är klart störst bland de som varit mycket sjukskrivna. Men huvudresultatet är att de som varit mycket sjukskrivna i allt större utsträckning går tidigare i pension.

 2003 levde 0,7 procent av dem huvudsakligen på sin ålderspension, 2010 var andelen 4,6 procent.

Särskilt utmärkande är det för låginkomsttagare som mer än andra grupper lever på pension, a-kassa eller sjukpenning efter 60 års ålder.

Marcela Cohen Birman, projektledare och författare till rapporten, konstaterar att det är positivt att en större andel arbetar, men att utvecklingen mot att det samtidigt är en större andel som lämnar arbetslivet är problematisk.

Vilken effekt har det för den enskilde som går i pension tidigare?

– På kort sikt har man troligtvis en lägre inkomst än tidigare. Det påverkar också pensionen resten av livet eftersom beloppet fördelas på flera år. Om man är låginkomsttagare kan det också påverka garantipensionen man får vid 65 års ålder, säger Marcela Cohen Birman.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum