×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Börslyft stärker Visions ekonomi

2014-05-22, Tidningenvision.se

Trots fler medlemmar hade Vision större kostnader än intäkter i fjol. Men med avkastningen på värdepapper landade ändå resultatet på 25 miljoner plus.

Fakta

Normalavgiften för medlemmar är 1,21 procent av inkomsten upp till 22 200 kronor i månaden. Avgiften kan variera något beroende på vilken lokal organisation man tillhör. Utöver det betalar alla som har en inkomst över 18 700 kronor i månaden 25 kronor för inkomstförsäkringen.

I fjol ökade antalet medlemmar i Vision för tredje året i rad, och jämfört med året innan steg intäkterna från medlemsavgifter med drygt 21 miljoner kronor till 324 miljoner kronor. Samtidigt minskade förbundets kostnader med cirka 7 miljoner kronor, mest till följd av att det inte arrangerades något förbundsmöte under 2013.

Men en stor del av de ökade medlemsintäkterna äts upp av att premien för inkomstförsäkringen, som kompletterar a-kassan för medlemmar som blir arbetslösa, höjts i samma takt. Därtill är kostnaderna från den löpande verksamheten (kampanjer, fackligt arbete, personal, tidningar med mera), trots att siffrorna är bättre än 2012, fortfarande cirka 25 miljoner kronor högre än intäkterna. 

Men liksom andra fackförbund har Vision under lång tid byggt upp ett stort kapital för att stå rustade inför en eventuell konflikt på arbetsmarknaden. Med fjolårets börsuppgång ökade marknadsvärdet på de aktier förbundet äger med över 200 miljoner kronor.  Totalt uppgår de bokförda tillgångarna i fastigheter och värdepapper nu till nästan 2 miljarder kronor, varav mer än hälften ingår i konfliktfonden, tillgångar som ska vara säkrade och kunna användas till att ersätta medlemmar som tas ut i strejk.   

Ränteintäkter, utdelningar och reavinster gav i fjol 50 miljoner kronor. Hälften av de pengarna användes för att täcka årets verksamhetskostnader, och nästan lika mycket, 18 miljoner, tillfördes konfliktfonden.

– Vi står finansiellt starka tack vare Visions tillgångar och att kapitalförvaltningen ger ett positivt resultat, och det är bra att vi kan använda en del av avkastningen i verksamheten till nytta för våra medlemmar.

– Men avkastningen på kapitalet varierar från år till år. Därför är det viktigt att vi fortsätter jobba för att öka medlemstalet och därmed intäkterna samt att vår verksamhet bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt, säger Kerstin Eriksson, administrativ chef på Vision.

Det finns nu cirka 1,1 miljarder kronor i Visions konfliktfond. Varför behövs så mycket?

– Det främsta skälet är att det gör oss till en stark förhandlingspart. Sedan ska vi kunna klara flera större konflikter på varandra och hålla medlemmarna skadeslösa vid strejk eller lockout. Därför behövs en konfliktfond av den här storleken, säger Kerstin Eriksson.

 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum