×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Med naturen som skydd

2014-07-31, Tidningenvision.se

Behåll grönskan på framsidan av tomten i stället för att lägga asfalt, och låt vattnet rinna utöver gräsmattan i stället för att leda ner det till dagvattenledningarna. Då hjälper du samhället att undvika att källare översvämmas vid nästa skyfall.

Gröna tak på husen och vattenslukande planteringar, så kallade regnbäddar, vid vägkanter och i bostadsområden. Det blir en allt vanligare syn i våra städer. Det handlar om att efterlikna naturens sätt att ta hand om vattnet vid nederbörd och minimera risken för översvämning av viktig infrastruktur som sjukhus, tunnlar etc vid extrema regnväder, som tyvärr också blir allt vanligare.

Landskapsingenjören Kent Fridell jobbar med ett stort projekt som pågår i det lilla skånska samhället Munka-Ljungby i Ängelholms kommun. Här samarbetar tjänstemän från gatu-, trafik-, VA- och parkförvaltning för att ta hand om avrinning från gatumiljö med hjälp av så kallade blågröna lösningar.
– Att anlägga regnbäddar innebär kort och gott ett sätt att försöka utnyttja växterna och markens förmåga att buffra och ta hand om dagvattnet. Det är precis som det fungerar i naturen. Målet är att fördröja och rena avrinningen. Vi försöker återskapa det naturen egentligen skulle göra, förklarar Kent Fridell.

Hur kommer det sig att vi får översvämning på vissa platser i dag som vi inte fick förr?
– Det beror på flera saker. Svenska kommuners dagvattenledningar börjar bli så gamla att det är dags att byta ut dem. Vid renovering behövs större dimensioner på ledningarna för att klara den ökade avrinningen på grund av förtätning och hårdgörning. Dessutom ställer samhället större krav på vad systemet ska klara av innan det blir fullt. Slutligen har vi intensivare regn på grund av klimatförändringar.

– En annan faktor är att vi bygger och bor tätare och har i allt större utsträckning tagit bort gräsmattor och växtligheter och lagt betongplattor och asfalterat våra villatomter. Så varje tomt genererar mer avrinning.
Kostnaden för att gräva upp och byta alla gamla dagvattenledningar i Sveriges kommuner är enorm och det skulle också resultera i stor åverkan på miljön. Därför satsar man till exempel i Munka-Ljungby på att låta de gamla rören ligga kvar. I stället skjuter man in ett smalare rör i det gamla, metoden kallas relining. De nya, mindre rören kommer inte att kunna leda lika mycket vatten och därför måste man komplettera med lösningar som nedsänkta regnbäddar med träd.
– Den totala kostnaden för kommunen blir mycket lägre på det här sättet, konstaterar Kent Fridell.

Vad består de här regnbäddarna av?
– Det är en vegetationsyta där man skapat en möjlighet för dagvatten att översvämma och fördröjas ovan bädden och sedan sakta tömmas. Det fungerar lite som en sil, vatten och partiklar rinner igenom på ett till två dygn i stället för på 20 minuter. De kan planteras med alla typer av växter som prydnadsgräs, perenner, buskar och träd. Det viktigaste är att de klarar av att marken runt dem översvämmas då och då samt att tillgången på vatten under vissa perioder kan vara liten.  
– Målet är att rena och fördröja avrinningen och skapa en trevlig och säker gatumiljö. I Munka-Ljungby kör folk lite för fort i villaområdena och då fungerar de här bäddarna som farthinder eftersom det endast blir ett körfält där man anlagt dem.

Idén till projektet i Munka-Ljungby kommer från Portland i USA och enligt Boel Lindkvist, gruppchef på Tekniska kontoret och den som leder projektet, är det här ingenting som gjorts i Sverige tidigare.
– Vi är i slutskedet av projekteringen och kommer att börja så smått med byte av VA-delen i sommar. Det här är ett fantastiskt spännande forskningsprojekt. Men det tar några år innan vi ser resultatet. Om allt går som det ska kan vi börja planteringen av regnbäddarna under senhösten 2014, berättar hon.

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum