×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kommuner dåliga på naturvård

2014-07-16, Tidningenvision.se

Många kommuner har dålig kunskap om naturvärdena i den egna kommunen. Vissa kan inte ens svara på om de avsatt naturreservat. Det skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i SvD.

Naturskyddsföreningen har skickat ut en enkät till samtliga kommuner i landet och ställt frågor om kunskaper om naturvärden, skyddade områden, strandskydd, skolors tillgång till natur och hur många som jobbar med frågorna. 72 procent har svarat på frågorna.

Med utgångspunkt från enkäten har Naturskyddsföreningen rankat olika kommuner. Bäst resultat får Huddinge, utanför Stockholm. De kommuner som är bra på naturfrågor ligger oftast i storstadsregionerna i Stockholms, Västra Götaland och Skånes län.

Enkäten visar att i knappt var fjärde kommun är minst tio procent av arealen skyddad. Fyra av tio kommuner får inga poäng alls på delområdet som handlar om inventering av biologiska värden, värden för friluftsliv och barn.

”Enligt vår bedömning beror bristerna på att det idag saknas kunskaper och resurser för att skapa goda förutsättningar för en bra naturvård”, skriver Johanna Sandahl, ordförande, och Jan Terstad, avdelningschef på Naturskyddsföreningen på SvD:s Brännpunkt.

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum