×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision ökar trycket för jämställda löner

2014-01-20, Tidningenvision.se

Vad lägger Vision krutet på 2014? Tidningen Vision tog pulsen på förbundsordförande Annika Strandhäll. Jämställdhet och löner hamnar högt på listan, men valåret ska också präglas av facklig kamp mot diskriminering.

Fakta

 

Visstidsanställningar:

– Många går på tidsbegränsade anställningar väldigt länge och det dyker upp f-skattare i allt fler sektorer. Den här utvecklingen går väldigt snabbt och jag är inte säker på att man har koll på vilka konsekvenser det kan få.

Hur menar du?

– Vi har haft god ordning med stabilitet på arbetsmarknaden. Vi har få strejker jämfört med andra länder och kontroll på lönebildningen vilket bidragit till att skapa ett gott liv för många människor. Vi måste ha ögonen på vad det innebär när allt fler inte får en fast förankring på arbetsmarknaden. 

 

Privata vinster i vård, skola och omsorg:

– Vårt fokus är att medlemmarna ska ha bra villkor så att de kan göra ett bra jobb. Oavsett om tjänsterna levereras av privata företag eller offentliga verksamheter.

Men det är en het politisk fråga. Varför står Vision vid sidan?

– Det gör vi absolut inte. Vi tycker absolut inte att vi ska ha företag i sektorn som skeppar iväg skattepengar till skatteparadis. Men vi vill diskutera hur man åstadkommer kvalitet oavsett om det är privat eller offentligt. Och det gör vi bland annat inom ramen för den etiska plattform vi tecknat mellan parterna. Det har bland annat lett till tydliga krav att företag i sektorn ska ha kollektivavtal. Det finns de som bara pratar. Vi tar ansvar och gör något.

 

Visions lönepolitik:

– Lönen är självklart en av våra medlemmars viktigaste frågor. Under hela 2013 har vi arbetat med att involvera medlemmar på arbetsplatserna och förtroendevalda i att få en ny lönepolitik för förbundet.

Den nya lönepolitiken ska beslutas på ett extra förbundsmöte i mars. Vad kan det bli?

– Viktigast är att stärka våra medlemmars möjlighet att kunna påverka sina egna löner och att känna sig trygga i att den lön man har relaterar till ansvar, kompetens och det man tillför på arbetsplatsen. Dessutom ska det förhoppningsvis tydliggöras i vår lönepolitik att vi ska åstadkomma förändringar när det gäller strukturella löneskillnader.

Trenden håller i sig. I fjol ökade Vision för tredje året i rad, och är nu uppe i nästan 168 000 medlemmar, vilket är 3 000 fler än ett år tidigare. Har det någon betydelse? Ja, betonar Annika Strandhäll, att facket växer och blir större är grunden för möjligheten till inflytande och att kunna åstadkomma bra villkor för medlemmarna.

– Det är när vi är många som vi kan sätta kraft och styrka bakom våra ord. Och att vara ett växande förbund innebär att hela tiden jobba med utveckling, hålla i de frågor som är aktuella och se till att få resultat, säger hon.

En fråga som Vision håller hårt i är arbetet mot strukturella löneskillnader, att de som jobbar i kvinnodominerade verksamheter tjänar mindre än de som jobbar i mansdominerade verksamheter. Till exempel att kommunanställda ekonomer och it-tekniker har betydligt lägre löner än sina kolleger i privata
företag.

– Det går inte att överdriva betydelsen för den frågan. Det handlar om löneutvecklingen under hela arbetslivet och därmed också om förutsättningarna för att leva ett gott liv. Vi ska ha en klar och tydlig inriktning för hur vi ska minska löneskillnaderna,  säger Annika Strandhäll.

Lönebildningen ska skötas av fack och arbetsgivare, men just i den här frågan vill Vision också ha ut politikerna på banan. Opinionsbildning är en väg. En annan att skapa underlag till politiska beslut: Annika Strandhäll är med i regeringens jämställdhetsdelegation som i höst ska leverera konkreta förslag på hur jämställdheten i arbetslivet ska främjas. Och om Strandhäll får bestämma finns frågan om de strukturella löneskillnaderna med, till exempel genom att regeringen ger Medlingsinstitutet ett tydligare uppdrag i att verka för jämställda löner.

Men 2014 är också valår. Och därmed en möjlighet att driva fackliga frågor politiskt.  Just jämställdhet i arbetslivet borde blir en valfråga, anser Annika Strandhäll. 

– Jag känner stor frustration över att det går för långsamt, och upplever att det emellanåt saknas politisk insikt om hur ojämställt arbetslivet fortfarande är. Det handlar om  alla perspektiv på kvinnors arbetsliv, till exempel arbetsmiljö, löner och pensioner.

– Ojämställdheten får enorma konsekvenser även för samhällsekonomin. Om kvinnor deltog lika mycket som män i arbetskraften skulle det enligt en uträkning som riksdagens utredningstjänst gjort innebära 358 miljarder kronor i ökad BNP. Så det borde väl vara en fråga som är extremt intressant för politiken, säger Annika Strandhäll.

Vision tänker också kraftsamla mot diskriminering inför valet. Strandhäll sticker inte under stol med att hon är bekymrad över Sverigedemokraternas höga opinionssiffror. Samhället ska vara inkluderande och vi ska se värdet av vad alla tillför i arbetslivet, såväl etniska svenskar som nya svenskar, betonar hon.

Hur ska fackets mobilisering gå till?

– Det är runt fikaborden på arbetsplatserna diskussionerna och vardagsrasismen uppstår. Vision har 15 000 förtroendevalda – en enorm kraft – som jag hoppas kan ta samtalen och vara aktiva i dialogen. Det finns en planering för detta, men vi är inte helt klara med den.

Partipolitiskt obunden, men för den skull inte opolitisk. Synen på mångfald och likabehandling finns med i Visions värdegrund. I höst på förbundsmötet ska en ny värdegrund spikas.

– Gemenskapen på arbetsplatsen är en styrka. Jag tycker att en facklig organisation ska ha ett inkluderande synsätt. Det vill jag att vi bär med oss i en ny värdegrund för framtiden.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum