×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision strider för bättre arbetsvillkor i EU

2014-02-28, Tidningenvision.se

EU-valet närmar sig. Visions internationella sekreterare Dan Nielsen reder ut vad facken gör och vill i EU och hur valutgången kan påverka möjligheterna till inflytande.

Har EU-valet någon betydelse för Visions medlemmar?

– Ja. Det sägs att EU påverkar 60–70 procent av alla beslut som tas i kommuner och landsting. Och EU:s lagstiftning påverkar villkoren för Visions medlemmar inom en rad områden, till exempel när det gäller arbetsmiljö, jämställdhet och offentlig upphandling.

Så vilken EU-fråga är viktigast för facken att driva?

– Sysselsättningen. Särskilt ungdomsarbetslösheten. Och sedan handlar det om att försvara fackliga rättigheter. Under den ekonomiska krisen har villkoren försämrats i flera länder. Regeringar går in och ändrar i avtal när det gäller löner, pensionsrätter och arbetstid, man tar bort rätten att förhandla kollektivt, pratar mer och mer om att ta bort strejkrätten. Vi anser att man tvärtom måste involvera människor på arbetsplatserna för att få i gång ekonomin.

Vad kan EU göra för att minska arbetslösheten?

– Flytta fokus från nedskärningar i skuldtyngda länder till att skapa arbeten. Om man har 40–50 procents arbetslöshet behövs det nyinvesteringar i jobb och utbildning, inte fler nedskärningar.

Och konkret? Vad behövs för att nå dit?

– EU skulle till exempel kunna lagstifta om en skatt på finansiella transaktioner. Så att det blir dyrare att spekulera, och billigare att investera i produktion. Det har Europafacket föreslagit. En annan möjlighet är att medlemsländerna betalar mer till EU som via pengarna i sina fonder kan göra fler gemensamma investeringar.

Europafacket och arbetsgivarna har avtalat om en ungdomsgaranti. Och EU har beslutat att medlemsländerna ska införa den. Vad händer?

– Hela tanken är att unga ska garanteras antingen jobb eller utbildning. Medlemsstaterna ska göra många olika åtgärder, och väldigt mycket ska ske lokalt. Vision har på EU-nivå diskuterat med de kommunala arbetsgivarna vad som kan göras inom vår sektor. Den diskussionen fortsätter och vi vill driva frågan så länge ungdomsarbetslösheten är så hög.

Vilka andra frågor driver Vision i EU?

– Till exempel arbetar vi mycket för att minska riskerna för hot och våld mot anställda i välfärdssektorn, ett växande problem i Europa. Och jämställdhet, förstås. Senast diskuterade vi barnomsorg och hur man ska nå målet att män och kvinnor ska kunna vara fullt delaktiga på arbetsmarknaden. I flera länder är kvinnors enda alternativ att arbeta deltid.

I många jämställdhetsfrågor har de nordiska länderna kommit längre än andra. Hur gagnas jämställd­heten i Sverige av vad EU gör?

– EU-kommissionen har synpunkter på oss också, till exempel att barnomsorgen är för dyr. Men det är riktigt att det ofta handlar om att höja den generella standarden i övriga Europa. Det är positivt för våra kolleger i de länderna, men ökar också våra möjligheter att behålla den standard vi har.

EU-kritiska och främlingsfientliga partier vinner mark i flera av Europas krisländer. Vad händer om de får stora framgångar i EU-valet?

– För det första är de partierna ofta fientligt inställda till fackföreningar. Så fackets inflytande över EU-lagstiftningen kan bli försämrad. För det andra blir politiken mer populistisk och frågor som rör arbetsmarknadspolitik och social­politik riskerar att tonas ned.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum