×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Utredare vill skärpa kraven på familjehem

2014-02-11, Tidningenvision.se

Noggrannare urvalsprövning, utdrag ur belastningsregistret, obligatorisk utbildning och begränsat antal barn. Det behövs för att begränsa missförhållandena inom familjehemsvården, enligt en utredning som idag, tisdag, presenterades för barn- och äldreminister Maria Larsson.

Trots de senaste årens larmrapporter om övergrepp mot barn placerade i familjehem och jourhem finns fortfarande brister att rätta till, enligt utredaren Håkan Ceder, tidigare överdirektör på Socialstyrelsen.

Den senaste siffran om vanvård i familjehem är från 2007-2008. Då visade den så kallade upprättelseutredningen på cirka 250 fall under ett år. Något som måste anses som många, menar Håkan Ceder. Därför föreslår han nu en rad skärpta regler, bland annat:

  • För att bli godkänd som familjehem ska krävas obligatorisk lämplighetsprövning mot lagstadgade krav samt utdrag ur belastningsregistret.
  • Före varje placering ska familjehemmet prövas mot det enskilda barnets behov.
  • Bara i undantagsfall ska ett familjehem kunna ha fler än tre placerade barn. Varje undantag ska i förväg prövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Obligatorisk utbildning för familje- och jourhemsföräldrar.
  • Statlig tillsyn, via IVO, av familje- och jourhemsverksamheten.

Att det idag är brist på familje- och jourhem vill Håkan Ceder komma till rätta med med hjälp av en tvåårig rekryteringskampanj på nationell nivå. Antingen ledd av Socialstyrelsen eller Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dessutom föreslås ett nationellt centrum för familjehemsvård med kunskapsspridning som uppdrag.

Utredningen föreslår också två nya former för placering av barn och unga. Dels individuellt stödboende för unga över 16 år som förberedelse för självständigt boende, något som exempelvis kan passa ensamkommande flyktingbarn. Dels så kallad behandling i familj där boende i familjehem kombineras med regelbundna träffar med ett behandlingsteam.

Håkan Ceder räknar med att hårdare krav på lämplighetsprövning och utbildning kommer att medföra ökade kostnader för familje- och jourhemsverksamheten. Något staten bör kompensera kommunerna för.

Men att höjda kompetenskrav också kan behöva paras med högre ersättningar för de familjer som tar emot placerade barn i sina hem vill han inte han någon åsikt om.

–Det är en fråga för kommunerna att ta ställning till, säger han.

Betänkandet heter Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga och är ett delbetänkande av SOU 2014:3. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

Per Jernberg

per.jernberg@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum