×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Katrineholm får hård kritik för sena barnutredningar

2014-02-25, Tidningenvision.se

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar hård kritik mot Katrineholms kommun för att man inte utreder barnärenden inom den tid som lagen kräver.

– Flera av de brister som inspektionen konstaterar vid granskningen av Katrineholms kommun innebär en påtaglig risk för att barn och unga går miste om de insatser de har rätt till, säger Ann-Charlotta Brandett, inspektör på IVO, i ett pressmeddelande.

När IVO gjorde en inspektion framkom det att socialnämnden hade 95 pågående barnavårdsutredningar. 25 av dem hade pågått längre än fyra månader vilket är maxgränsen för normala fall.

Vid tillsynen framkom också att det finns brister i hanteringen av anmälningar om barn som far illa. Nämnden har till exempel vid flera fall inte tagit ställning och gjort bedömningar av vad man ska vidta för åtgärder inom de 14 dagar som lagen föreskriver.

Enligt IVO har Katrineholms kommun vid flera andra tillfällen fått kritik för liknande brister utan att vidtagit de åtgärder som krävts. Eftersom situationen är så allvarlig hotar IVO med ett vite på 600 000 kronor om kommun inte presenterar förslag på åtgärder senast 4 april.

Katrineholms kommun försvarar sig med att man redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra situationen. Bland annat har man infört en ny chefsnivå med enhetschefer, utökad beredskap med två socialsekreterare dygnet runt samt anlitat konsulter tills alla vakanta tjänster är tillsatta.

– Vår organisation har inte varit tillräckligt anpassad för den ärendetillströmning som vi haft på senare år. Ett antal åtgärder ska nu säkerställa att vår organisation får rätt förutsättningar att utföra arbetet professionellt, säger Lorraine Fröberg, förvaltningschef på socialförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum