×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Personalen varslades men ledningen backade

2014-04-09, Tidningenvision.se

Det är väldigt ovanligt att landstingsanställda sägs upp. Runt årsskiftet fick dock nitton IT-anställda i Stockholms läns landsting besked om uppsägning. Sedan gjorde arbetsgivaren en oväntad helomvändning.

Fakta

Lagen om anställningsskydd, LAS, ställer krav på att en arbetsgivare ska pröva om det går att göra en omplacering innan uppsägning sker. Enligt Arbetsdomstolens praxis ska man söka möjliga tjänster inom hela kommunen/landstinget. Omplaceringsskyldigheten innebär också, om det behövs, att lära upp anställda till nya arbetsuppgifter om det kan ske inom rimlig tid.

Källa: Vision, Lagen.nu

Det har varit mer än ett år av ovisshet. Först arbetsuppgifter som försvann. Sedan fick de veta att de skulle sägas upp, utan att landstinget med sina 44 000 anställda skulle försöka hitta nya arbetsuppgifter till dem.

Men så plötsligt, bara dagar innan deras avdelning skulle avvecklas, kom ett nytt besked. Nu hade det plötsligt skakats fram jobb till alla, huvudsakligen på Landstingsarkivet. Detta trots att det vid flera tillfällen sagts till både anställda och Visions företrädare att det inte fanns andra jobb. Så vad hände egentligen?

– Vi tror att arbetsgivaren från början ville sjösätta en ny princip, att gå till uppsägning utan försök till omplacering. Men de kanske backade när de kände att pressen ökade, säger Gunnar Sandell, vice ordförande i Visionavdelningen, som tillsammans med sina fackliga kolleger arbetat mycket för att det skulle göras en utredning för att se om det finns andra tjänster för de uppsagda.

Det handlar om dokumentdigitalisering, en arbetsgrupp inom Stockholms läns landsting som arbetar med inskanning av medicinska journaler. De skannar in både äldre material och färska journalanteckningar från flera sjukhus inom landstinget. Men när Karolinska universitetssjukhuset plötsligt inte ville köpa vissa tjänster i början på 2013 blev gruppens existens hotad.

I december kom beskedet att 19 anställda skulle sägas upp på grund av arbetsbrist – något mycket ovanligt inom Landstingssverige. Under hela 2013 var det bara 15 personer som varslades om uppsägning i landets landsting och regioner. Dessutom sade arbetsgivarsidan under lång tid att de inte ville försöka omplacera de anställda till andra tjänster.

Det nya beskedet att ingen skulle sägas upp kom helt överraskande i slutet av mars.

Susanne Bayard är IT-direktör i landstinget. Hon förklarar omsvängningen med att det uppkommit ett större arbetsbehov på Landstingsarkivet.

– Dessa behov var således inte kända under december–januari utan kom fram först senare, skriver hon i ett mejl.

Tidningen Vision har också pratat med flera anställda i gruppen för dokumentdigitalisering. De är lättade över att inte bli arbetslösa men flera berättar om en utdragen och jobbig process.

– Jag tycker inte att vi har behandlats rätt. Det har varit ett år av ovisshet och först alldeles nyss fick vi veta vad som ska hända, säger administratören Gülüzar Yilmaz.

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum