×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Därför behövs mångfald i maktens korridorer

2014-04-30, Tidningenvision.se

Dörröppnare.

Underrepresen­tationen av invandrare i chefs­position kan vara en bidragande förklaring till att invandrare överlag har svårare att få jobb. Det konstaterar Olof Åslund, generaldirektör på IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, i rapporten Sådan chef, sådan anställd?

– Vår studie ger ett starkt stöd för att det är stor sannolikhet att chefer anställer någon som liknar en själv. 50–70 procent av rekryteringarna sker via informella kanaler – är nätverken segregerade så kommer även rekryteringsmönstren att bli det. Fler invandrade chefer skulle kunna bidra till ökad sysselsättning för gruppen.

Bättre medborgarservice.

Om invånarna kommer från många olika kulturer, så måste även den kommunala organisationen ha flerkulturell kompentens. Det menar Ann-Sofie Lagerstedt, HR-specialist på Västra Hisingen i Göteborg. Stadsdelen har inskrivet i sin budget att andelen chefer med utomnordisk bakgrund ska öka och nyligen arrangerades ett inspirationsmöte för att locka medarbetare med utomnordisk bakgrund att göra chefskarriär.

– Eftersom cheferna är viktiga bärare av den kunskap som behövs i en organisation behöver vi fler chefer med utländsk bakgrund. Vi måste förstå brukarnas behov och förutsättningar, annars kan vi inte nå ut till brukarna på rätt sätt för att kunna ge alla bästa servicen. Vi är inte professionella om vi inte har allra bästa kompetensen.

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum