×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Bättre koll bäst medicin mot sjukfrånvaron

2014-04-10, Tidningenvision.se

Sjukskrivningarna fortsätter att öka men i Vellinge och Örkelljunga har de hittat rätt medicin. Framgångsreceptet lyder tidig rehabilitering, systematisk kontroll och bättre förutsättningar för cheferna.

I skånska Vellinge har sjukfrånvaron minskat drastiskt de senaste tio åren. 2004 var varje anställd i genomsnitt borta från jobbet 8,5 procent av sin arbetstid. Förra året var sjukskrivningarna nere i 3,5 procent. Det är den överlägset lägsta siffran i Kommunsverige.

Det finns flera förklaringar, enligt Liselott Lundin, personaldirektör i Vellinge. Hon lyfter särskilt fram arbetet med så kallade hälsoinventeringar som inleddes 2007. En gång om året träffar berörd chef företagsläkaren, en sjuksköterska och en HR-strateg för att diskutera sjukfrånvaron och vilka insatser som behöver sättas in.

– Det gör att vi kan fånga upp tidiga signaler om något inte står rätt till, säger Liselott Lundin.

Hon poängterar vikten av förebyggande insatser och tar ett exempel:

– Vi såg att något inte stod rätt till i kommunens kök. Då filmade vi de anställda när de lagade mat och lyfte kastruller. Därefter kom en ergonom med förslag på hur arbetet kan utföras på ett annat, berättar Liselott Lundin.

Att både sjuk- och friskanmälan numera sköts av företagshälsovården är ytterligare en förklaring till den låga sjukfrånvaron, tror hon. Det betyder att den som är sjuk alltid får en hälsorådgivning av en sjuksköterska som också för statistik över vilka sjukdomar som rapporteras.

– Om vi märker att många har spänningshuvudvärk och ont i axlarna ger det oss ett underlag som vi kan arbeta vidare med.

Den främsta förklaringen till Vellinges topplacering är dock att flera tunga verksamheter, som hemtjänsten, gruppbostäder och vårdboenden, lades ut på entreprenad 2004 och sjukfrånvaron syns därför inte i kommunens statistik.

– Det är klart att det hade sett annorlunda ut om vi haft kvar dessa verksamheter i kommunal regi, säger Liselott Lundin.

Örkelljunga är näst friskast och har lyckats sänka sjuktalen mer än Vellinge – utan att privatisera vård eller omsorg i större utsträckning.

PA-specialisten Eva Johansson pekar dels på att kommunen gått igenom en generationsväxling där många 40-talister med höga sjuktal har gått i pension, dels framhåller hon kommunens systematiska arbete för att minska sjukfrånvaron.

– Vi har bra koll på vilka som är sjuka och har satsat på att snabbt sätta in rehabilitering med företagshälsovården där det behövs. Sedan 2006 har vi en rehabiliteringsutvecklare som cheferna lätt kan kontakta om de behöver hjälp med återgång i arbete för en anställd.

Kommunen har också ett datasystem som signalerar om någon varit korttidssjuk mer än tre gånger på ett halvår. Då ska den närmaste chefen ha ett samtal med den anställde. Personalenheten följer också upp att samtalen verkligen hålls.

– Det handlar mer om att vi bryr oss om än att vi vill kontrollera. Vi säger till den anställde; du behövs här, kan vi hjälpa dig, säger Eva Johansson.

Politikerna har också beslutat om ett maxmål för hur många underställda varje chef ska ha. På sikt ligger det på 30 anställda men där är man inte ännu.

Under det senaste decenniet har sjukfrånvaron sjunkit på hela arbetsmarknaden, bland annat beroende på att sjukreglerna skärptes efter Alliansens valseger 2006.

Men sedan 2011 ökar sjuksiffrorna igen, mest för kvinnor och för diagnoser kopplade till psykisk ohälsa, vilket tyder på att det är arbetsrelaterat.

Ludvika är den kommun som har mest sjukskrivningar. Så har det sett ut de senaste tre åren. Medan de allra flesta sänkt sin sjukfrånvaro har Ludvika gått åt andra hållet, från 6,4 procent 2004 till 8,5 procent 2013.

Visions avdelningsordförande Ann-Sofie Viklund är inte förvånad. Enligt signaler hon fått från företagshälsovården beror sjuktalen på för hög arbetsbelastning, dålig delaktighet och brister i ledarskapet. Nyligen besökte hon en arbetsplats med stora problem.

– Där handlar det om det psykosociala. Chefer ger olika budskap, hejar på vissa men inte på andra och skäller ut personal framför kommunmedborgare.

Ann-Sofie Viklund säger att Ludvika måste jobba mer med arbetsmiljö, särskilt förebyggande.

– Vi i Vision har tryckt på flera gånger att cheferna behöver mera arbetsmiljöutbildning. Ett par dagar vart fjärde år räcker inte.

Kommunchefen Thomas Lagerström säger att kommunen jobbar hårt med att sänka sjuktalen. Sedan i höstas ringer både chefen och en sjuksköterska från företagshälsovården hem till alla som är sjuka.

– Det är den absolut viktigaste frågan vi har. Vi måste få tillbaka de sjukskrivna till jobbet, säger han.

Thomas Lagerström kan inte ge någon entydig förklaring till de höga sjuktalen. En tänkbar orsak är att kommunen har många äldre anställda med tunga jobb inom vård och omsorg. Kommunen försöker ta reda på vad som skiljer enheter med låg sjukfrånvaro från de med höga sjuktal.

– Vi börjar se saker som kan tyda på att anställda inte känner sig sedda och uppskattade. Det handlar ofta om stora arbetsgrupper, cheferna kanske har för stora enheter.

De senaste månaderna har korttidssjukskrivningarna minskat något i Ludvika. Det inger trots allt ett visst hopp, tycker Thomas Lagerström.

– Det kan vara ett tecken på att vi är på rätt väg.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum