×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Brist på personal ger journalberg

2013-09-26, Tidningenvision.se

Tiotusentals patientbesök har inte blivit journalförda på landets akuter. Underbemanning har lett till att allt fler kliniker kommer på efterkälken med journalskrivandet. Det innebär att patientsäkerheten äventyras.

Fakta

  • Enligt patientdatalagen ska uppgifter föras in i patientjournalen så snart som möjligt. Vad som menas med detta krav framgår inte. Enligt Socialstyrelsen är det "behovet av uppgiften och patientsäkerheten som är avgörande".
  • Ett av Socialstyrelsens tillsynsbeslut har till viss del blivit vägledande. 2008 krävde man att Landstinget i Östergötland skulle journalföra alla diktat på akutmottagningen senast två dygn efter den medicinska åtgärden.
  • Landstingen har egna tidsgränser. På administrativa enheten på Skånes universitetssjukhus till exempel ska ett högprioriterat diktat skrivas inom 2–3 timmar, ett medelprioriterat inom ett dygn och ett lågprioriterat (där patienten inte har något återbesök/remiss etc) inom sju dagar eller så snart som möjligt.

40 procent av akutmottagningarna i Tidningen Visions undersökning släpar efter rejält när det gäller journalskrivandet. De har oskrivna diktat som är två veckor eller äldre – upp till flera månader.

Situationen har förvärrats sedan tidningens förra undersökning, som gjordes för tre år sedan. Då var det cirka 30 procent av akutklinikerna som låg efter ordentligt med journalskrivandet.

Akuten på Skånes universitetssjukhus i Lund hade vid undersökningstillfället sammanlagt 2 400 oprioriterade diktat i skrivkön, varav det äldsta från slutet av april. Centralsjukhuset i Karlstad har 1 800 oskrivna diktat och på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge består högen av 1 500 diktat.

Antalet patienter som söker sig till landets akuter ökar hela tiden. Samtidigt är det brist på medicinska sekreterare.

På vissa kliniker beror underbemanningen på att landstinget inte har råd att anställa. På många andra handlar det om svårigheter att rekrytera utbildade medicinska sekreterare.

På akuten på Skånes universitetssjukhus i Malmö hade man 2010 lyckats med bedriften att jämna ett journalberg med 4 000 oskrivna diktat med marken. Då var man nere på noll. Nu, tre år senare, är berget tillbaka, om än något mindre. 1 100 lågprioriterade diktat står på vänt.

Skånes Universitetssjukhus har haft anställningsstopp för enheter som inte haft budget i balans. Bara de allra viktigaste tjänsterna har fått ersättas.

– Förra hösten hade min enhet inte en budget i balans och har därför inte kunnat anställa medicinska sekreterare. Akuta vakanser har vi löst med timanställda och övertidsarbete. Men att antalet oskrivna diktat har ökat beror också på att vi har haft ökat inflöde av patienter, tekniska problem och att läkarnas diktat ibland är längre än brukligt, säger Marie Fagergren, områdeschef för administrativa enheten på Skånes universitetssjukhus akuter i Malmö och Lund.

Men nu har enheten budgeten i balans och 16 nya medicinska sekreterare är på gång att börja, varav flertalet kommer att ta hand om akutmottagningarnas journalanteckningar.

– Det är svårt att rekrytera medicinska sekreterare, hittills har vi hittat 15. Jag hoppas att mängden diktat kommit ner i normal nivå innan året är slut.

Susanne Domeij, avdelningschef för Vårdadministration på Centralsjukhuset i Karlstad, pekar på riskerna med att diktaten hamnar på hög.

– Det ställer höga krav på att doktorerna verkligen högprioriterar. Det har hänt att det inte har gjorts och då har man missat remisser och återbesök. Dessutom skapar det dålig psykosocial arbetsmiljö för
vårdadministratörerna att ha så många diktat som väntar på att bli skrivna.

Nu ligger akuten en månad back med skrivandet.

– Egentligen ska diktat skrivas inom två dygn efter patientbesök.

Susanne Domeij hoppas få bukt med problemen genom att nyanställa.

– Vi behöver fler vårdadministratörer. Nu ska vi nyrekrytera. Vi ska även produktionsplanera, gå igenom scheman och annat så att man jobbar mest effektivt. Det tror jag kommer att minska mängden outskrivna diktat.

Men att hitta medicinska sekreterare att anställa är inte helt enkelt i Värmland. Annica Sundin, Visionordförande i Värmlands lands­tingsavdelning, ser en lösning på problemet.

– Det finns inte tillräckligt med utbildade sekreterare. Arbets­giv­arna får ta och betala bättre för att locka folk till yrket.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum