×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nu pratar alla om din framtida lön

2013-10-14, Tidningenvision.se

Vad ska ge högre lön i ditt yrke och hur kan Vision bidra för att du ska få upp lönen? Just nu träffas förtroendevalda runt om i landet och diskuterar Visions nya lönepolitik.

2012 bestämde Visions förbundsmöte att förbundet ska ta fram en ny lönepolitik genom en bred diskussion bland medlemmarna. Visions lönepolitik är grunden för hur förbundet arbetar centralt och lokalt för att medlemmarna ska få en så bra löneutveckling som möjligt.  

Under året har tusentals medlemmar och förtroendevalda i landet under namnet Fika för rätt lön diskuterat vad den skulle kunna innehålla.
– Vi behöver ett nytt avstamp och ny energi i lönepolitiken. Lönerna är ju den fråga som medlemmarna sätter högst på dagordningen, säger Visions förhandlingschef Mona Tapper.

– En anledning till att det har fungerat så bra är att medlemmarna har suttit på sina arbetsplatser och diskuterat och sagt vad de tycker, de har formulerat problematiken.

Mona Tapper nämner främst två frågor som kommit upp. Medlemmarna vill gärna ha lön efter prestation och resultat men löneprocessen måste fungera bättre. Många tar också upp de strukturella löneskillnaderna, att lönerna är lägre i kvinnodominerade yrken och sektorer. Det sista finns inte med i den nuvarande lönepolitiken.

Nu håller Vision regionala förbundskonferenser över hela landet där förtroendevalda diskuterar vidare. När alla synpunkter har sammanställts skriver förbundsstyrelsen ett förslag på en ny lönepolitik som beslutas på ett förbundsmöte.

 

SÅ TYCKER DE FÖRTROENDEVALDA

1) Vilken lönefråga är viktigast att få i Visions lönepolitiska arbete?
2) Har ni någon lokal lönefråga som du tycker är extra viktig?

Christina Johansson, assistent och Visionordförande i Falu kommun
1. Jag känner verkligen för låglöneyrkena, som assistenter. De har en så viktig funktion och får aldrig betalt för det.
2. Ekonomigruppen är så spretig och ohomogen. Det är assistenter, ekonomihandläggare och ekonomer. Det skulle behövas att man tittar över vad folk arbetar med och lönesätter rätt utifrån arbetsinnehåll.

 

Mihaela Bergman, socialsekreterare, Sandviken
1. Lönesamtalen är jätteviktiga, att man lyssnar på medarbetaren och att cheferna är ärliga i samtalen och vågar stå för den lön man ger. Och har schysta argument för det.
2. Kommunen har övergripande lönekriterier. Men för många yrken, och på många arbetsplatser, finns det inga specifika lönekriterier. Det blir luddigt. Vi vill införa Visions lönekriterier.

 

Yvonne Andersson, Göteborgs Stiftsavdelning, jobbar med kyrkans förskola
1. Lika lön oavsett kön. Det är det viktigaste.
2. Lokalt handlar det om högre lön till de lågavlönade. Lönen ska sättas efter arbetsprestation. Det gäller alla yrkesgrupper. Det är vad man presterar som ska synas i lönekuvertet.

 

Ronny Lindström, enhetschef inom avdelningen för funktionshinder i Skara kommun
1. Det viktigaste är att Vision och SKL sätter sig ned tillsammans och förbereder för hur man ska jobba det ”sifferlösa” året. Det gäller att rätt verktyg och det hänger på oss chefer och på att få medlemmarna att vara aktiva och förberedda inför lönesamtalen.
2. När det gäller enskilda grupper så har vi försökt i många år med administratörerna. Men det är en svår grupp. Det finns en massa blandade titlar i dag och en del titlar kräver högskoleutbildning. Andra inte.

 

Jenny Johansson, behandlingsassistent Göteborgs stad
1. Chefernas förutsättningar är jätteviktiga. De måste ha rimligt antal underställda, rätt kompetens och mandat att sätta lön.
2. Det behövs ett ständigt förbättringsarbete för att få dialogmodellen att fungera. Det ska finnas kända lönekriterier för att få bra samtal. I dag ser det väldigt olika ut. Målet är att det ska funka överallt. Jag ser möjligheter med det nya avtalet just när det gäller att komma tillrätta med de strukturella löneskillnaderna.

 

Niklas Pålsson, systemförvaltare, ordförande i Visions Malmöavelning
1. Det viktigaste är att medlemmarna får möjlighet att påverka sin lön. Folk känner frustration när de upplever att det kvittar vad man gör på jobbet.
2. En viktig fråga är att chefer får mandat att sätta lön och inte blir bakbundna. Jag tycker överhuvudtaget att det är viktigt att jobba för chefernas förutsättningar. Det ställs extremt stora krav på dagens chefer. Det har gått överstyr – de förväntas sköta allt, både leda och sköta administration.

 

Ann Samuelsson, IT-tekniker i Landstinget Blekinge
1. Jag tycker att jämställda löner är den fråga som är absolut viktigast i Visions lönepolitik. Då menar jag inte bara mellan kvinnor och män, utan även strukturella löneskillnader mellan branscher. Det är viktigt att ha en levande lönekartläggning.
2. I förra löneöversynen så drev vi att man skulle satsa mer på ekonomgruppen.  Nu är det de medicinska sekreterarna som borde lyftas lönemässigt.

 

Jane Lindström, ekonom och Visionsordförande på Gotland
1. Bra kompetensutveckling och lönekriterier som är kända av alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste också förtydliga för de anställda vad man menar med de olika kriterierna.
2. Jämställda löner. Vi måste få upp lönerna för de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna.

 

Yvonne Martinsson, trafikplanerare och Visionsordförande i Tingsryds kommun
1. De strukturella löneskillnaderna är viktiga att ta upp, men vi kan inte bara jämföra oss med den privata sidan. Vi måste också lyfta fram den goda verksamheten i offentlig sektor så att vi kan locka bra chefer och medarbetare.
2. Jag har satsat på lönekartläggningar, men jag är lite besviken över att de inte är så grundliga som de borde vara. Här önskar jag att Tingsryds kommun blev bättre.

 

Susanne Apelqvist, tillståndshandläggare Varbergs kommun
1. Arbetslivserfarenhet måste synas i lönekuvertet. Vi får jättemycket reaktioner från medlemmar när nyanställda kommer in med tusenlappar mer i lön. ”Har du stannat i 30 år så stannar du i 30 år till”. Så verkar arbetsgivaren resonera.
2. Lokalt så handlar det om att få upp lönerna bland skolassistenterna. De är utsatta för jättestor flexibilitet. Det kan skilja jättemycket både när det gäller lön och arbetsuppgifter mellan assistenterna. En del har avancerade uppgifter och sitter med i utredningar. Alla behöver dem men ingen vill betala.

 

Susanna Sedin, skolskjutssamordnare, Timrå.
1. Att lönesättningen ska vara baserad på ens arbetsprestation.
2. Assistenter och administratörer har de lägsta lönerna, och har halkat efter. När det kommer nya anställda med högre utbildning får de högre löner. Det gör att det närmast blir konflikter på vissa arbetsplatser. Jag förstår att det är en frustrerande situation.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum