×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Toppstyre i bolag skapar förtroendekris

2013-11-28, Tidningenvision.se

Mer toppstyre. Ointresse för de anställdas kompetens. Ett nytt, mer hierarkiskt, ledarskap på Göteborg Energi har skapat en djup klyfta mellan anställda och ledning.

Fakta

  • Tre lagar, lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), arbetsmiljölagen och styrelserepresentationslagen, ger de fackliga organisationerna inflytande på arbetsplatsen. Förändringar av betydelse på arbetsplatsen måste arbetsgivaren förhandla med de lokala facken.
  • Vad som är en betydande förändring på en arbetsplats är en tolkningsfråga.
  • Utöver lagarna finns ett avtal mellan de offentliga facken och SKL om samverkansavtal. Samverkansavtal är till för att öka de anställdas inflytande.

Den 3 oktober 2013. Den relativt nya vd:n Lotta Brändström håller sitt månadstal till några hundra anställda i en ljusgård i bolagets lokaler. I det filmade talet lämnar hon det ämne hon tänkte ta upp, ger en tillbakablick på sina två år som vd och avslutar med ett angrepp på Vision och SACO:s fackliga företrädare.

Fyra–fem gånger nämns och ifrågasätts Visions ordförande, Mona-Lisa Rhodin, och SACO:s ordförande, Maria Andersson-Iseppi, ofta bara med förnamn, och vid flera tillfällen utan koppling till deras fackliga roll.

– Det är inte sant, tänkte jag. Många, även i koncernledningen, blev chockade, säger Svante Karlsson, skyddsombud för Vision på Göteborg Energi.

Anledningen till vd:ns ilska var en medlemsenkät som Vision och SACO presenterat för henne en vecka tidigare. Två resultat stack ut när svaren från drygt 600 anställda sammanställdes. Dels att många saknar förtroende för Göteborg Energis nya ledning, dels att man ansåg att bolaget inte tog tillvara den kompetens som finns bland de anställda. Enkäten sammanfattas med att företaget blivit mer toppstyrt, att organisationen blivit räddare och att delaktigheten i företagets utveckling minskat för de anställda. 

Vd:n Lotta Brändström ansåg dock att enkäten var vinklad, konstigt tolkad och avsedd att smutskasta henne. Vid mötet med facken använde hon ord som ”krigsförklaring”.

– Just nu är stämningen jättedålig, man lyssnar inte på medarbetarna, konstaterar Svante Karlsson.

Lotta Brändström tillträdde som ny vd sedan företrädaren, Anders Hedenstedt, fått lämna sin post efter att ha godkänt ett dyrt pensionsavtal till sin vice vd. Den nya vd:n handplockade en ny ledning för bolaget, en ledning som själva medgett att de inte har någon djup branschkunskap. Enligt facken är företagets kursändring tydligt kopplad till bolagets nya vd och ledningsgrupp.

Den stora skillnaden mot tidigare är att de anställdas inflytande har minskat. Mellanchefer får inte längre samma information som förut. Tidigare fanns facken också med i ett tidigt skede när affärs- och verksamhetsplaner mejslades fram. Sedan ett drygt år tillbaka är den möjligheten stängd.

Svante Karlsson anser att det är viktigt att anställda finns med när bolagets inriktning och målsättningar tas fram.

– Vi har förståelsen för hur företaget fungerar, så det handlar om företagets överlevnad, säger han.

Även högt upp i företaget finns kritik mot ledarskapet. Två höga chefer inom företaget har nyligen lämnat sina tjänster eftersom de inte delar vd:ns värdegrund.

– Jag tror att Lotta Brändströms dagar är räknade. Det är jättesvårt för alla att arbeta i en sådan kultur som hon driver på Göteborg Energi, säger Svante Karlsson.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum