×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Regeringen mörkar om utdragna vikariat

2013-11-25, Tidningenvision.se

EU-kommissionen har tröttnat på att Sverige tillåter att personer kan vara tillfälligt anställda hos samma arbetsgivare år efter år. Det senaste brevet från EU-kommissionen har regeringen hemligstämplat, vilket tyder på att frågan är känslig.

Fakta

Sedan 2007 finns fyra olika sorters tillfälliga anställningsformer.

Allmän visstidsanställning: Får användas fritt av arbetsgivaren. Om man haft en sådan anställning i mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen i en tillsvidaretjänst.

Vikariat: Måste ersätta en specifik tjänst eller specifika arbetsuppgifter. Även här gäller att om vikariatet varat längre än två år övergår den i en tillsvidareanställning.

Säsongsarbete: Får användas om det handlar om arbete som bärplockning, jordgubbsförsäljning och liknande som är tydligt kopplat till en viss tid på året.

Arbetstagare som fyllt 67 år: Tidsbegränsade anställningar får användas om personen är äldre än 67.

Utöver detta finns möjligheten till provanställningar på max sex månader.

Källor: TCO, Lagen.nu

2007 införde regeringen nya regler för tidsbegränsade anställningar. Den stora förändringen var att anställningsformen ”allmän visstidsanställning” infördes. Problemet var att det gav arbetsgivarna möjligheten att växla mellan vikariat och allmän visstidsanställning, och på så sätt öppnade för att låta personer ha tillfälliga anställningar på samma arbetsplats år efter år.

Fenomenet är inte heller ovanligt. En TCO-undersökning från i somras visade att omkring 65 000 svenskar hade arbetat mer än fem år hos sin dåvarande arbetsgivare utan att få en tillsvidareanställning (fast anställning). Redan 2007 anmälde också TCO Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU-direktivet om visstidsarbete. Efter många turer och lång tid krävde kommissionen i vintras att Sverige ska ändra reglerna, annars hotar en process i EU-domstolen.

Regeringen försvarar dock lagstiftningen och i ett mejl till kommissionen från september i år står att man ska ”initiera en grundlig analys vilken kommer att involvera arbetsmarknadens partner”, det vill säga fack och arbetsgivarorganisationer.

Någon sådan inbjudan har TCO dock inte sett.

– Nej, och det är lite förvånande eftersom kommissionen sagt att man under hösten ska ta ställning till om man ska driva ärendet till EU-domstolen, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

Han fortsätter:

– Det är anmärkningsvärt att regeringen drar ut på en sådan här sak. Jag är rädd att det är en avledande manöver, för att vinna tid.

EU-kommissionen har också svarat på regeringens senaste korrespondens. Hur svaret lyder vet vi inte. Brevet är hemligstämplat av regeringen.

– Tidigare har all korrespondens varit öppen, nu i slutskedet gör man en annan bedömning. Det tyder på att det är känsligt, säger Samuel Engblom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum