×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nyexade socialsekretare ska få bättre stöd

2013-11-08, Tidningenvision.se

Socialsekretare behöver bättre inskolning på första jobbet, och även större möjligheter att göra karriär. Det är slutsatsen efter en kartläggning av kommunernas barn- och ungdomsvård.

Undersökningen som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, omfattar socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning när det gäller barn och unga. Totalt 259 av landets 290 kommuner har deltagit i kartläggningen som bland annat handlar om personalomsättning, rekrytering kompetens och arbetsledning.

Sammantaget visar svaren att en tredjedel av personalen är nyanställd (senaste 15 månaderna), och att sju av tio arbetsledare har varit anställda i kortare tid än tre år.

Samtidigt varierar situationen över landet. I var femte kommun har det bara gjorts någon enstaka nyrekrytering, i drygt var fjärde är hälften nyanställda, och i några fall har hela personalstyrkan bytts ut på drygt ett år.

Svårigheterna att nyrekrytera varierar också. Majoriteten av verksamhetscheferna tycker att det går bra, medan drygt var fjärde (28 procent) uppger att de haft stora svårigheter att få tag på personal. Svårast, för alla, är att hitta personal med längre erfarenhet i yrket.

En mängd olika strategier har använts i kommunerna för att lösa rekryteringsproblem, allt från olika traineeprogram, samverkan med högskolor och särskilda jobbsatsningar med extramedel till överbemanning. Många vittnar om lönens betydelse. I några kommuner har man infört särskilda lönetillägg för dem som arbetar med myndighetsutövning inom barn och ungdomsvården.

Sammantaget är bilden att de som anställs har rätt utbildning men att många saknar erfarenhet och behöver bättre introduktion. SKL vill därför satsa på att förbättra möjligheterna till inskolning i yrket, vilket också kan bli ett led i att minska personalomsättningen.

SKL vill också öka möjligheterna för socialsekreterare att utvecklas i yrket. För att ta tillvara kompetensen hos personalen bör det finnas möjligheter att avancera i yrket utan att behöva bli chef.

Dessutom ser SKL ett behov av mer stöd till arbetsledare för att de i sin tur ska kunna stödja oerfarna handläggare. SKL tycker därför att det behöver skapas ett ledarutvecklingsprogram.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum