×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tveksam valfrihet i hemtjänsten

2013-03-12, Tidningenvision.se

Sedan det fria kundvalet i hemtjänsten infördes i Stockholm har antalet utförare ökat kraftigt. Men i en rapport från Äldrecentrum ifrågasätts om det i praktiken har lett till ökad valfrihet för äldre.

Blev det bättre med LOV, lagen om valfrihetssystem? Nej, det har inte blivit den ökning av valfriheten och mångfalden som man föresatte sig när lagen infördes. Det konstateras i forskningsstiftelsen Äldrecentrums rapport ”Valfrihetens LOV”.

Stockholms stad införde kundval i hemtjänsten 2002. Tio år senare, i januari 2013, finns det 235 olika privata och kommunala hemtjänstenheter att välja mellan.

Det stora antalet gör det svårt att skaffa sig överblick, skriver Äldrecentrum, och framhåller att LOV inte heller ger de äldre möjlighet att styra över det de själva tycker är viktigast: vem som kommer och vad den personen ska hjälpa till med.

Dessutom är hemtjänstföretagens presentationer väldigt lika vilket inte heller underlättar valet, till exempel: ”Kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet vill vi ska vara våra kännetecken” eller ”Om du vill ha hemtjänst som bygger på mänskliga värderingar ska du välja oss”.

När det gäller mångfald finns det visserligen ett stort antal utförare att välja på, men de flesta erbjuder – som syns i presentationerna  – ungefär samma sak. Den specialisering som finns gäller hemtjänst på olika språk.

Det finns inte heller något som tyder på att LOV leder till högre kvalitet i hemtjänsten eller att den bli effektivare. Snarare ger många aktörer högre kostnader för information, uppföljning och resor, skriver Äldrecentrum. Att det finns så många olika utförare kan också skapa problem när det gäller samordning mellan olika aktörer som är involverade i omsorgen om den enskilda personen.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum