×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kvinnor har svårare jobb – men lägre lön

2013-03-07, Tidningenvision.se

Vision i Landstinget Blekinge är kritisk mot arbetsgivarens sätt att hantera löneskillnader. Flera kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade trots att jobben är svårare.

Enligt lagen måste arbetsgivare kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män minst vart tredje år. Finns omotiverade skillnader ska dessa rättas till.

Landstinget Blekinge har gjort en handlingsplan för att jämna ut löneskillnaderna de kommande åren. Men Vision tycker att det saknas viktiga delar läkarsekreterare och tandsköterskor.

I landstingets arbetsvärdering framgår att läkarsekreterare och tandsköterskor har lika krävande och svåra jobb. Trots det har flera manligt dominerade yrken som bedöms som lättare högre löner.

Enligt 2011 års lönestatistik hade läkarsekreterarna och tandsköterskorna cirka 22 400 kronor i medel­lön. Elektrikerna hade 25 200. Fastighetsteknikerna och it-teknikerna hade 23 900 respektive 24 500 trots att deras jobb bedömts som lättare.

Visions huvudskyddsombud, läkarsekreteraren Jane Fröborn Sokolov, tycker det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte nämner det i handlingsplanen.

– De mansdominerade yrkesgrupperna har lägre krav men ändå högre medellön. Vi har inte fått något svar från arbetsgivaren om att de kommer att göra något åt detta.

Men landstinget Blekinge anser inte att löneskillnaderna är osakliga utan hänvisar till marknaden.

– När vi har tittat på statistik från och SCB och SKL ser vi att elektriker har ännu högre löner i omvärlden än vad vi betalar. Det är ju en saklig förklaring, säger personalstrategen Eva Jansson.

Peter Tai Christensen, enhetschef på DO, känner väl igen problematiken.

– Det är ett välkänt dilemma som vi har sett på många arbetsplatser, det beror delvis på en brist i lagstiftningen, säger han.

I förarbetena till diskrimineringslagen står att man ska jämföra kvinnodominerade yrken med likvärdiga yrken där det inte är kvinnodominans. Finns det grupper med lägre krav bör man även ta med dem i analysen. Att det står ”bör” innebär alltså att arbetsgivaren inte måste jämföra grupper som har olika avancerade jobb.

– Vi har faktiskt förlorat just ett sånt mål i Nämnden mot diskriminering. För oss är det självklart att man ska ta med även lättare jobb i jämförelsen men vi måste backa när vi får sådana här domar i nämnden.

Peter Tai Christensen tycker att det verkar som om landstinget använt lönestatistiken slentrianmässigt. Även där har DO svårt att hävda att landstinget begått något formellt fel eftersom det finns så få vägledande domar om hur mycket arbetsgivaren får hänvisa till marknaden.

Vad ska man göra för att rätta till sådana här löneskillnader då?

– Man kan ju vända sig till facket och driva det här som en möjlig lönediskriminering för att få en dom i Arbetsdomstolen där det framgår hur långt arbetsgivaren kan gå när man argumenterar för att löneskillnaderna beror på marknaden.

Jane Fröborn Sokolov tycker det är märkligt att det ska vara så svårt att rätta till löneskillnaderna.

– Det känns jättekonstigt. Hur ska lönerna kunna bli mer jämlika i framtiden, säger hon.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum