×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Höga krav för att nå upp till grundlönen

2013-03-21, Tidningenvision.se

Nyligen lyckades Vision få till ett kollektivavtal med journalbyrån Conscriptor. Men lönedelen av avtalet får kritik från de medicinska sekreterarna och Vision medger att det finns brister som man hoppas kunna rätta till.

Fakta

Conscriptor grundades 2006 och är ett snabbt växande företag inom journalhantering. I vintras köpte man LocusMedicus och IQ Responsum. Därmed är man landets största företag i sin bransch med cirka 200 medarbetare. Förra året var omsättningen drygt 43 miljoner kronor. 2013 räknar man med en omsättning på 90 miljoner kronor.

Affärsidén är att sköta vårdadministrationen åt olika uppdragsgivare med hjälp av medicinska sekreterare som arbetar hemifrån. Bland kunderna finns landstingen i Stockholm och Gävleborg. Nyligen tecknade man ett avtal med det privata vårdföretaget Aleris värt 10 miljoner kronor per år.

Conscriptor är ett snabbväxande företag inom vårdadministration. Där arbetar drygt 200 medicinska sekreterare på distans hemifrån. Avsaknaden av kollektivavtal har skapat problem för de anställda, som inte har haft någonting att luta sig mot i kraven på bra arbetsvillkor.

Nyligen lyckades Vision skriva ett sådant avtal som reglerar rätten till bland annat semester, övertidsersättning, pensioner och försäkringar. Men de anställda pekar på brister i den nya lönemodellen.

Enligt avtalet ska de medicinska sekreterarna skriva 18 500 rader för att få ut sin så kallade grundlön på 22 500 kronor per månad. Många av de anställda anser att prestationskravet är för högt. Det uppger Gunnela Albinsson och Agneta van Hilst, som båda ingår i den nybildade Visionsklubben på företaget.

– Jag vet att många tycker att det är en för hög nivå. Det kan vara så att vissa har svårare kunder och då kan det bli svårt att nå upp till 18 500, säger Gunnela Albinsson.

Flera medicinska sekreterare på Conscriptor som Tidningen Vision har pratat med är frågande till vissa formuleringar som finns i avtalet. Där står bland annat att om den anställde ”väljer” att skriva mindre än det som är grundprestationen så blir avdraget 1,20 kronor per rad. Det är ett märkligt ordval då många anställda trots idogt arbete inte kommer upp till den nivån, anser personer som tidningen har talat med.

En annan del av avtalet som har ifrågasatts är hur ersättningen ut­över grundlönen beräknas. Den som skriver 18 501–22 000 rader får 1,32 kronor per rad, men därefter minskar radersättningen successivt. Tanken är att detta ska hindra de medicinska sekreterarna att jobba ohälsosamt mycket.

– Det är ju märkligt. Man ska väl ha en belöning för att man skriver snabbt och jobbar hårt, säger Gunnela Albinsson.

Kjell Svahn, ombudsman på Visions enhet för löner och arbetsvillkor, poängterar att Conscriptor tidigare har kunnat bestämma villkoren på egen hand. Därför var det angeläget att få ett kollektivavtal för de anställda som reglerar rätten till övertidsersättning, pensioner och försäkringar.

Men avtalet är inte ultimat, tillstår han.

– Det finns tveksamheter. Bland annat att ju mer man jobbar, desto mindre betalt får man per rad. Jag är heller inte övertygad om att den prestation som krävs för att få grundlön, 18 500 rader, är rätt nivå. Det kan vara för högt.

Kjell Svahn vill också föra in ett kvalitativt moment i löneavtalet. I stället för att bara räkna antalet rader bör man också ta hänsyn till kvaliteten på de diktamen som de medicinska sekreterarna skriver.

Varför skrev ni under ett avtal som ni inte är helt nöjda med? Hade det inte varit bättre att vänta och samla på er mer kunskap?

– Nej, det var inget alternativ att fortsätta på den avtalslösa vägen. Vi måste försäkra oss om att medlemmarna får ett fungerande avtal med gängse förmåner.

I september ska Vision och Conscriptor göra en utvärdering av avtalet och titta på hur många rader de medicinska sekreterarna faktiskt hinner skriva per dag och per månad.

– Det här är ett udda löneavtal. Vi behöver skaffa oss kunskap om hur det fungerar och sedan utvärdera. Därefter ska vi försöka få till stånd de avtalsförändringar som kan tyckas nödvändiga, säger Kjell Svahn.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum