×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

LOV nu infört i varannan kommun

2013-05-07, Tidningenvision.se

Hälften av landets kommuner, 143 stycken, har nu infört lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg. Ytterligare 36 kommuner är på gång.

Fakta

Tjänster med valfrihet. Siffran inom parentes är antal kommuner:

- Hemtjänst – service (119)
- Hemtjänst - omvårdnad (124)
- Hemtjänst - hemsjukvård (53)
- Särskilt boende för äldre (8)
- Korttidsboende för äldre utomlands (1)
- Dagverksamhet för äldre (4)
- Ledsagning (19)
- Avlösning (17)
- Daglig verksamhet LSS (18)
- Gruppboende LSS (2)
- Korttidstillsyn LSS (1)
- Korttidsvistelse LSS (7))
- Gruppboende, socialpsykiatri (1)
- Familjerådgivning (15)
- Familjebehandling (1)
- Arbetsmarknadsinsatser (3)
- Öppenvård missbruk (2)
- Fotvård (1)
- Boendestöd (10)
- Sysselsättning, socialpsykiatri (7)
- Ickeval personlig assistent, LSS (4)
- Matdistribution (1)

Källa: Uppgifter är hämtade från valfrihetswebben april 2013.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 2009. Sedan dess har antalet kommuner som infört lagen ökat stadigt.

LOV är tänkt att underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att välja vem som ska stå för omsorgen.

Den senaste mätningen, som gjordes i april 2013, visar att 143 kommuner har infört LOV och att 36 har fattat beslut men ännu inte kommit igång.

41 har beslutat att inte införa LOV.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum