×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Svagt lagligt skydd mot stress på jobbet

2013-06-17, Tidningenvision.se

Inte en enda arbetsgivare har dömts för arbetsmiljöbrott när det gäller ohälsa orsakad av stress. Lagen är för otydlig, det behövs bindande föreskrifter, konstateras i en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– Det man slås av är att arbetsgivaren har ett väldigt stort ansvar enligt lagen, men att det verkar väldigt svårt att genomdriva det ansvaret rättsligt, säger Peter Andersson som i sin avhandling i juridik studerat arbetsgivares ansvar för att förebygga stressrelaterad ohälsa.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall. På varje arbetsplats ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man bland annat undersöker och åtgärdar risker, till exempel arbetsförhållanden som kan leda till ohälsa på grund av stress.

Lagen kompletteras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket, detaljerade regler som arbetsgivaren måste följa för att inte riskera att straffas. Totalt finns ett hundratal föreskrifter om den fysiska arbetsmiljön, men inga som handlar om att förebygga stress.

Att ingen arbetsgivare har fällts för arbetsmiljöbrott för ohälsa orsakat av stress på jobbet är ett tecken på att lagstiftningen har brister, konstaterar Peter Andersson.

– Stress på jobbet är naturligtvis en komplicerad fråga, men de slutsatser jag drar är att att det fattas bindande föreskrifter. Det saknas en pusselbit i det rättsliga systemet. Även arbetsgivare som vill uppfylla sitt ansvar har svårt att skaffa sig en klar bild av vad det innebär rent juridiskt, säger Peter Andersson.

Fotnot: Avhandlingens titel: Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum