×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Göteborgsanda grogrund för korruption

2013-06-13, Tidningenvision.se

Styrningen av Göteborgs stad får hård kritik av den kommission som utrett orsaker till muthärvan.

Det fanns, och finns, en göteborgsanda där värden som professionell osjälvständighet, formalia, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan. Det skriver den granskningskommission som haft till uppdrag att utreda om det finns något särskilt som skapat en grogrund för de mutaffärer som avslöjades i Göteborgs stad för några år sedan.

I slutrapporten konstateras också att det fanns ett kraftfullt politiskt ledarskap, en koncentration av makt som ”skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet”.

Undersökningen, som bland annat bygger på en enkät till 40 000 medarbetare och förtroendevalda, slår också fast att det inom alla förvaltningar och bolag finns medarbetare som åtminstone någon gång erbjudits mutor. Varannan medarbetare och förtroendevald tror att de mutaffärer som avslöjats bara är toppen av ett isberg.

Kommissionens förslag för att minska risken för korruption är ett tiopunktsprogram. Bland annat att politikermas och tjänstemännens roller ska förtydligas, att chefer och andra tjänstemän rekryteras utifrån meriter och att det skapas arbetsförutsättningar för professionalitet.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum