×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Allt tyngre jobb för socialsekreterare

2013-06-05, Tidningenvision.se

Alltför många och tunga ärenden sätter hård press på socialsekreterarna. Bara var fjärde som arbetar med ekonomiskt bistånd räknar med att jobba kvar om tre år, visar en undersökning som Vision har gjort.

Fakta

  • Den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bör även granska personalens arbetsbelastning vid tillsynen av socialtjänsten.
  • Kommunerna måste förbättra introduktionen av nyanställda.
  • Arbetsgivarna måste garantera grundläggande professionsstöd.
  • Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att skapa riktlinjer kring hot och våld mot män inom det sociala området.

Nästan 1200 socialsekreterare och biståndshandläggare har svarat på frågor om hur de ser på sina arbetsvillkor. Enkäten skickades till medlemmar i Vision som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Fram träder en dubbel bild. Å ena sidan uppger hela 84 procent att de trivs ”ganska bra” eller ”mycket bra” på sina jobb. Å andra sidan anser lika många att arbetsbelastningen är ”ganska hög” eller ”mycket hög”. Den bilden stämmer väl med de olika protester och manifestationer mot en allt mer slimmad socialtjänst som har spridit sig över landet under senare år.

Det är främst mängden ärenden som upplevs som problematisk. Enligt undersökningen är det de som arbetar med ekonomiskt bistånd som drar det tyngsta lasset, drygt 40 procent av denna grupp upplever att arbetsbelastningen är ”mycket hög”.

– Socialsekreterarnas arbetsbelastning har ökat under senare år. Det beror bland annat på förändringarna i sjukförsäkringen, det förklarar varför de som jobbar med ekonomiskt bistånd drabbas hårdast, säger Visions förbundsordförande Annika Strandhäll.

Också när det gäller personalomsättning sticker de socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd ut. 55 procent upplever att det är hög omsättning på personal på deras enhet, för biståndshandläggarna är motsvarande siffra 27 procent.

Vad tror du att du gör om tre år, lyder en fråga i undersökningen och även här kan man spåra den pressen på dem som arbetar med ekonomiskt bistånd. Bara en fjärdedel tror att han eller hon är kvar på sin nuvarande tjänst, en tredjedel tror att de kommer att arbeta för en annan arbetsgivare.

Totalt anger var tredje person i undersökningen att de har blivit utsatta för hot och våld på jobbet under de senaste två åren, männen drabbas i högre utsträckning än kvinnorna.

Bland de anställda inom ekonomiskt bistånd har hälften råkat ut för en hotfull eller våldsam situation. Samtidigt uppger hela 78 procent inom detta verksamhetsområde att de saknar väl kända och inarbetade rutiner för denna typ av situationer.

Det är helt oacceptabelt, konstaterar Annika Strandhäll.

– Så får det inte vara på ett socialkontor. Där måste dessa frågor stå mycket högt upp på dagordningen, säger hon.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum