×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Flera nya lagar vi halvårsskiftet

2013-07-01, Tidningenvision.se

Flera nya lagar träder i kraft i dag. Bland annat ändras reglerna i socialtjänstlagen så att personer med ekonomiskt bistånd ska få större möjlighet att försörja sig själva genom arbete.

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar som rör kommuner och landsting i kraft. Här följer några exempel:

Socialtjänstlagen ändras för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete. Socialtjänsten får större möjligheter att uppmuntra och stödja personer till egen försörjning. Bland annat genom ökade möjligheter att hänvisa biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Hemmavarande barn och skolungdomar får också tjäna mer pengar utan att deras inkomst påverkar den övriga familjens rätt till ekonomiskt bistånd.

Plan- och bygglagen kompletteras också så att byggsanktionsavgiften som tas ut vid olovligt byggande kan sänkas i vissa fall då den inte står i proportion till lagöverträdelsen.

Landstingen blir också skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Skyldigheten gäller vård som inte kan vänta inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom möjlighet att frivilligt erbjuda personer utan uppehållstillstånd samma vård som för bosatta.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska få samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ändras så att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

Syftet är att de som behöver hjälp ska få bättre vård, stöd och behandling.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum