×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Skarp kritik mot Gävle kommun

2013-01-30, Tidningenvision.se

Förvaltningen budgeterade för miljonförskingringen. Det var en av anledningarna till att den misstänkta tjänstemannen kunde lura kommunen på över 20 miljoner. Nu får Gävle kommun allvarlig kritik för bristande kontroll i en revisionsrapport.

Revisionsbyrån Ernst och Young har granskat den förvaltning inom Gävle kommun där den misstänkta tjänstemannen jobbade. Revisorerna konstaterar att det är ”mycket väsentliga brister i interna kontrollen”.

Bland annat har förvaltningen år efter år skapat utrymme i budgeten för förskingringen, eftersom man budgeterat efter tidigare års resultat. Då blev förskingringen en utgift som varje år skulle täckas.  I stället borde tjänstemännen ha tittat på vilka resurser som faktiskt behövdes framöver.

- Man har inte haft några direkta rutiner för budgeten utan litat på tidigare års erfarenheter och personalens erfarenheter, säger Erik Skoglund, från Ernst och Young på en presskonferens.

Förvaltningsledningen har också tagit bort vissa krav som kommunledningskontoret ställt på budgeten vilket gjort att direktiven till de olika enheterna blivit mindre detaljerade och enheterna har lagt upp budgetarna på olika sätt. Det har inte gjorts några analyser eller uppföljning av resultat och det har inte heller rapporterats på ett regelbundet eller strukturerat sätt till ekonomiförvaltningen. Förvaltningen har inte krävt någon detaljinformation på månadsbasis.

Revisorerna riktar också skarp kritik mot att en och samma person ensam kan hantera både uppläggning, ändringar och utbetalningar i det manuella leverantörsregistret, vilket den misstänka tjänstemannen utnyttjat för att föra över kommunens pengar till sina egna konton. Några logglistor av vilka ändringar som gjorts manuellt har inte heller kontrollerats.

Dessutom har bara papperskopior från den manuella ekonomihanteringen granskats utan att kontrollera att det sedan stämmer med bokföringen. På så sätt har tjänstemannen kunnat förfalska uppgifter om till exempel kontonummer och summa. Genom att förlita sig på pappersverifikationer har denna kontroll till viss del satts ur spel, skriver revisorerna i rapporten.

Den ansvariga nämnden har inte heller begärt detaljerade ekonomiska rapporter från förvaltningen och har därför inte har kunnat kontrollera att förvaltningen sköter sin ekonomi.

Slutsatsen av revisorernas rapport är att förvaltningen och dess ansvariga nämnd har ”omfattande brister i den interna kontrollen rörande kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter och uppföljning”. 

Carina Blank (S), kommunstyrelsens ordförande säger att kommunen är ett brottsoffer men att de ska se till att inget liknande ska kunna hända igen.

- Det finns brister i processen kring kontroll och uppföljning och då ska vi naturligtvis vidta åtgärder. Vi har anställt en tillförordnad förvaltningschef som ska göra en åtgärdsplan, säger Carin Blank.

Den misstänkta tjänstemannen är fortfarande försvunnen.

 

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum