×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Färre anmälningar om diskriminering

2013-01-10, Tidningenvision.se

Diskrimineringsombudsmannen, DO, fick in färre anmälningar under 2012 jämfört med året innan. Även antalet anmälningar som rör arbetslivet har minskat.

Fakta

 

Diskrimineringsgrund

Anmälningar
2012

Anmälningar
2011

Etnisk tillhörighet

515

694

Funktionsnedsättning

485

563

Kön

256

348

Könsidentitet och könsuttryck

16

27

Religion eller annan trosuppfattning

82

121

Sexuell läggning

40

45

Ålder

168

248

Diskrimineringsgrund saknas

207

246

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Antalet anmälningar om diskriminering har enligt DO:s preliminära statistik minskat på alla områden. DO håller just nu på och sammanställer statistiken till årsredovisningen och vill ännu inte lämna några kommentarer.

De flesta anmälningarna gäller etnisk tillhörighet. Där minskade antalet anmälningar från 694 till 515. Näst vanligast är diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Där har antalet anmälningar minskat från 563 till 485.

Även när det gäller diskriminering som sker på jobbet minskar antalet anmälningar, från 728 under 2011 till 507 förra året. Inte heller när det gäller de siffrorna vill DO ge någon kommentar till vad det beror på.

Även under 2010 och 2011 minskade antalet anmälningar kraftigt. Då var minskningen störst bland de ärenden där det inte fanns någon diskrimineringsgrund. Majoriteten gällde då brister i tillgänglighet som anmäldes av kampanjen Marschen för tillgänglighet.

Enligt Dagens Nyheter minskar även antalet fall som DO beslutat att driva vidare. Under 2012 beslutade DO att driva 21 fall vilket är en halvering jämfört med året innan. Enligt tidningen skärper regeringen nu kraven på DO.

–Fler människor måste få möjlighet till upprättelse. DO ska själva driva ärenden och öka kunskapen så att även andra organisationer kan gå till domstol, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) till tidningen.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum