×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Slimmad personalstyrka gör kontroller svårare

2013-02-06, Tidningenvision.se

Gävleförvaltningen som utsattes för rekordförskingringen har fått beröm för sin slimmade organisation. Men det kan nu visa sig vara en av anledningarna till att brottet inte upptäcktes i tid.

Fakta

Så ska Utbildning och Arbete rätta till de brister som gjorde miljonförskingringen möjlig:

  • Skriftlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.
  • Nämndens politiker ska varje månad få en detaljerad rapport om förvaltningens ekonomi.
  • En total genomlysning av budgetprocessen.
  • Tydliga anvisningar om hur den interna kontrollen ska gå till.
  • Säkrare rutiner för manuella utbetalningar.
  • Förvaltningsledningen ska ses över. Uppdrag och kompetens ska kartläggas.
  • En skriftlig uppdragsbeskrivning ska tas fram för ledningsgruppen.

Carina Blank (S), kommunstyrelsens ordförande, sa på en presskonferens om förskingringen att förvaltningen Utbildning och Arbete setts som ett föredöme med sin slimmade administration.

- Det får vi skämmas för nu. Vi har pekat på att de har en liten stab och liten administration. Men jag tror att det underlättar sådant här, sa hon när revisionsbyrån presenterade sin kritiska rapport om hur förskingringen på över 20 miljoner kunnat gå till.

Annika Larsson Maspers, tf förvaltningschef på Utbildning och Arbete, har gjort en åtgärdsplan för hur bristerna ska rättas till. Även hon ser att det finns problem med att inte ha så mycket administrativ personal.

- Den grundläggande frågan är om vi har en tillräckligt dimensionerad organisation för att ge de olika enheterna stöd. Det bli en enorm sårbarhet när man decentraliserar så här kraftigt, säger hon.

I revisionsbyråns rapport får förvaltningen bland annat kritik för att gymnasieskolorna och de andra enheterna inom Utbildning och Arbete har varit mer eller mindre självständiga. ”Rektorer, med varierande ekonomikunskaper, har betraktats som fullt ansvariga för relativt stora organisationer och till sin hjälp har de en ekonomiassistent.” skriver revisorerna. För att rektorerna ska kunna styra verksamheterna borde de ha stöd från ekonomistaben. Men revisorerna anser att staben inte har tillräcklig kompetens för det.

Annika Larsson Maspers säger att hon direkt kommer att ta in några extra personer med ekonomikunskaper för att genomföra åtgärdsplanen. På längre sikt tror hon att det kan bli aktuellt med nyanställningar och utbildningsinsatser för personalen på förvaltningen. 

 

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum