×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fortsatt delat ansvar för missbruksvården

2013-02-01, Tidningenvision.se

Regeringen följer inte utredaren Gerhard Larssons förslag att landstingen ska ta över all behandling av missbrukare. Istället vill man lagstifta om att landsting och kommuner måste skriva överenskommelser om vem som gör vad i missbruksvården.

Frågan om vem som ska ha ansvaret var den mest kontroversiella delen i missbruksutredningens förslag. Utredaren Gerhard Larsson ville att kommunernas skulle ha fortsatt ansvar för rådgivning, sysselsättning, boende och förörjning till missbrukare, men att den psykosociala behandlingen skulle överlåtas till sjukvården.

Regeringen har valt en annan väg. I en lagrådsremiss föreslår man att ansvaret för behandling även i fortsättningen ska vara delat. Men för att ingen som behöver vård ska riskera att falla mellan stolarna vill regeringen lagstifta om att landsting och kommuner måste samarbeta. Av överenskommelserna ska framgå vem som gör vad så att det finns en sammanhängande vårdkedja.

– Vi menar att med en lagstadgad skyldighet kommer man åt problematiken. Annars skulle det bara blivit nya gränsdragningsproblem mellan vad som är psykosocial behandling och vad som är socialt stöd, sade barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), när hon presenterade lagrådsremissen.

Just det argumentet förde Vision fram när man i sitt remisssvar till utredningen varnade för att undervärdera socialtjänstens psykosociala insatser.

Regeringen ser inte heller något behov av utredningens förslag om en vårdgaranti. Enligt socialdepartementets statistik får redan idag alla som söker hjälp ett erbjudande om ett första möte eller en individuell plan snabbare än vårdgarantins krav.

Undantaget är så kallad läkemedelsassisterad behandling (till exempel metadonbehandling) där tillgången på vård varierar stort mellan landstingen. Socialstyrelsen får nu i uppdrag att se till att det blir bättre.

– Det är mycket angeläget att öka tillgången till läkemedelsassisterad behandling. Och det är inget fritt valt arbete för landstingen. Socialstyrelsen ska ge sig ut i terrängen och se till att bristerna rättas till, sade Maria Larsson.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum