×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fler kommunala tjänstemän anmäls till JO

2013-02-22, Tidningenvision.se

De två senaste åren har nästan 3 000 JO-anmälningar gjorts mot kommuner och kommunanställda, enligt Tidningen Visions granskning. En ny trend är att anmälningar mot utförsäljningar av kommunal verksamhet ökar.

Fakta

  • Justitieombudsmannen, JO, grundades 1809 och har till uppgift att granska att myndigheterna följer de lagar och regler som berör enskilda individers rättigheter.
  • Kommunala, landstingskommunala och statliga myndigheter kan anmälas till JO. Varje år får JO in totalt cirka 7 000 anmälningar.
  • JO väljs för fyra år i taget och är direkt underställd riksdagen.

Barn som far illa, saltade sophämtningsräkningar eller nej till att bygga ut huset: JO-anmälningar kan handla om allt mellan himmel och jord och anklagelser om jäv och bristande objektivitet i handläggningen är ganska vanliga.

– En växande företeelse är också att anmälningarna mot utförsäljning av kommunal verksamhet ökar. Det kan till exempel handla om att någon anser att man sålt en verksamhet eller kommunal mark för billigt, säger Jens Västberg, jurist på JO.

Ett exempel är avknoppningen av Tibble gymnasium i Täby för några år sedan där kommunstyrelsen fick JO-kritik. Ett annat är Nacka kommuns upphandling av driften av biblioteken. I det fallet beslöt JO att inte göra en utredning.

Under 2011 kom det in drygt 1 400 anmälningar till JO med koppling till kommunal verksamhet och under 2012 nästan 1 600. Av dessa var drygt 1 100 riktade mot enskilda kommunanställda. Jämfört med tidigare år har antalet anmälningar minskat något. 

Till JO, Justitieombudsmannen, kan alla som tycker att en myndighet agerat felaktigt göra en anmälan. Omkring 13 procent av anmälningarna leder till att JO riktar kritik mot myndigheten.

JO har ingen formell makt att besluta om någon påföljd för den person eller myndighet som JO anser gjort fel.

– Vi har inte så mycket starka sanktioner. Systemet förutsätter att man vill göra rätt och respekterar JO:s beslut, säger Jens Västberg.

I praktiken leder kritiken från JO ofta till att myndigheter ändrar sina rutiner och interna regler. I enstaka fall kan JO också väcka åtal om tjänstefel, men det är mycket ovanligt, under hela förra året väcktes inget åtal.

 

Sara Jonerin

sara.jonerin@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum