×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Delade åsikter om sifferlöst

2013-02-21, Tidningenvision.se

En siffra eller inte en siffra i avtalet, det är frågan. Vivianne Lövgren från landstinget och Svante Karlsson från ett kommunalt energibolag ser på saken från två olika håll.

svante.jpg
Mapp: 
Öppna inte i colorbox: 
Tillåt

Namn: Svante Karlsson. Fackligt uppdrag: Huvudskyddsombud Göteborg Energi, ingår i avtalsgruppen. Antal medlemmar: 700. Avtal: KFS Energi.Typ av avtal: Sifferlöst.

Är du nöjd med att ni har sifferlöst avtal?

– Ja, vi har haft en bra löneutveckling över tid, bättre än dem som har siffror i sina avtal. Dessutom skapar ett sifferlöst avtal en livligare diskussion lokalt om hur förutsättningarna ser ut i just vårt bolag.

Vad tycker medlemmarna?

– Min uppfattning är att de är nöjda med utfallet för kollektivet. Naturligtvis tycker en del att de har fått för lite för egen del, men det är nog ingenting som hänger ihop med det sifferlösa avtalet.

Inga nackdelar?

– Jo, att det ofta kallas nollavtal, det har skapat en brant uppförsbacke för oss och förvirring bland medlemmarna. Här förhandlas siffran fram lokalt utifrån hur det går för bolaget, men att kalla det nollavtal eller sifferlöst leder tanken fel. Kanske skulle det kallas processavtal i stället.

Vilka krav ställer sifferlösa avtal på arbetsgivarna?

– De måste förstå att även om vi inte har någon siffra i avtalet så måste vi arbeta fram en siffra lokalt. Hos oss på Göteborg Energi har det fungerat bra, annars skulle vi vara tvungna att gå tillbaka till ett avtal med fastslagna siffror.

Har de sifferlösa avtalen gett er mer pengar än vad ett procentavtal med miniminivå hade gjort?

– Inte varje år, men sett över tid har Visions medlemmar haft en bättre löneutveckling än kollegerna i Kommunal och Seko, som har siffror i sina avtal.

Vad skulle du tycka om sifferlösa avtal om du arbetade som tandsköterska inom landstinget?

– Rent generellt tror jag att modellen fungerar i företag som genererar sina egna pengar, det vill säga i företag som inte lever på anslag från stat, kommuner eller landsting. Tandsköterskorna inom landstinget har nog inget att vinna på ett sådant avtal.

viviann.jpg
Mapp: 
Öppna inte i colorbox: 
Tillåt

Namn: Vivianne Lövgren. Fackligt uppdrag: Visions ordförande i Landstinget Uppsala. Antal medlemmar: 1 100.

Avtal: Löneavtal för kommuner och landsting. Typ av avtal: Lokal lönebildning med angiven miniminivå.

Vad tycker du om sifferlösa avtal?

– Medlemmarna är skeptiska och jag måste naturligtvis lyssna på dem även om jag inte är riktigt lika kategorisk för egen del. Om sifferlösa avtal ska fungera måste arbetsgivaren bli mycket bättre på att hålla medarbetarsamtal och lönesamtal. Även om alla chefer har fått utbildning fungerar det inte alls som det borde.

Så det är inget tryck från medlemmarna i den här frågan?

– Nej, det kan jag inte påstå. Diskussioner om sifferlösa avtal väcker bara rädsla och oro bland tandsköterskor och medicinska sekreterare. ”Då kommer jag aldrig få någon löneförhöjning”, lyder en vanlig kommentar. Om man tjänar 20 800 kronor när man går i pension efter ett helt yrkesliv är det inte så konstigt att man känner en viss misstro mot arbetsgivaren. Yrkesgrupper som sjuksköterskor och läkare får all uppmärksamhet och med ett sifferlöst avtal är man rädd för att bli ännu mer akterseglade.

Vad krävs för att sifferlösa avtal ska fungera för dessa yrkesgrupper?

– Cheferna måste bli bättra på att sätta löner. Lönesamtalen och medarbetarsamtalen måste fungera och chefen måste kunna motivera varför medarbetarna får den lön de får. Där är vi inte i dag.

Men du ser vissa fördelar med sifferlösa avtal låter det som.

– Jo, cheferna har sifferlösa avtal och de har ju fått högre löneökningar än övriga yrkesgrupper. När man får en procentsats betraktas den ofta som ett tak, åtminstone är det så i landstinget i Uppsala.

– För vissa kan det säkert vara bra med sifferlösa avtal, till exempel för mindre och efterfrågade yrkesgrupper, som till exempel ingenjörer. Men för de stora låglönegrupperna tror jag att rädslan är befogad. De skulle inte gynnas av ett sådant avtal.

Vad skulle du tycka om sifferlösa avtal om du arbetade i ett kommunalt bolag?

– Då hade jag antagligen varit positiv. I ett smalare yrke på en mindre arbetsplats skulle jag inte vara orolig för att halka efter lönemässigt.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum