×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Administratörer föreslås överta läkaruppgifter

2013-12-04, Tidningenvision.se

Läkarnas tid måste användas bättre. Administrativa uppgifter kan tas över av annan personal, till exempel medicinska sekreterare. Det konstateras i en färsk statlig rapport.

Läkarna ägnar allt mer av sin arbetstid åt administration. Mer än var tredje läkare anser att de ofta eller mycket ofta utför uppgifter som kan göras av annan personal. Det konstateras i rapporten Ur led är tiden som gjorts av Myndigheten för vårdanalys och som i dag överlämnas till socialminister Göran Hägglund (KD).

–Vi har inte exakt kunnat kvantifiera hur mycket tid som läkarna är med patienterna och hur stor del av arbetstiden som de gör annat, men helt klart finns en mycket stor potential att utnyttja läkarnas tid och kompetens mer effektivt än idag, säger myndighetens chef Fredrik Lennartsson, till Svenska Dagbladet.

Medicinska sekreterare skulle kunna överta en del av läkarnas uppgifter, enligt rapporten. De administrativa uppgifter som skulle kunna överföras är bland annat: förbereda blanketter och intyg, sköta dokument- och posthantering, söka reda på vårdplatser, schemaläggning, klassificering och kodning och registrering i kvalitetsregister.

Visions förbundsordförande Annika Strandhäll poängterar att Vision länge har påtalat problemet att kompetens inte används rätt i vården.

–Det här är ett enormt samhällsekonomiskt resursslöseri som också drabbar patienterna i form av längre vårdköer och mindre tid med läkarna och sjuksköterskor. De medicinska sekreterarna har en nyckelroll när det gäller att säkerställa en framtida patientsäker sjukvård, säger hon.

Enligt Myndigheten för vårdanalys måste vården lokalt nu fokusera på fyra förbättringsområden för att frigöra läkartid:

  • Prioritera bland de administrativa uppgifterna.
  • Bättre IT-stöd.
  • Se över arbetsfördelningen mellan yrkeskategorier.
  • Planera bemanning efter patienternas behov.

Rapporten Ur led är tiden finns att läsa här.

 

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum